TTB’den 2020 Manifestosu: Hekimlik Yapmak İstiyoruz

TTB’den yapılan açıklamada, “Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme yıl dönümü 17 Nisan Cuma günü ülkemizin bütün sağlık kurumlarında gerçekleştirilmek üzere sağlıkta şiddeti engelleme talepli iş bırakacağız” denildi.

Türk Tabipler Birliği(TTB) 2020 yılı manifestosunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. TTB Genel Merkezinde yapılan toplantıda “Hekimlik yapmak istiyoruz” başlıklı deklarasyonu TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Adıyaman özetle şunları söyledi:

“Binlerce yıldır bu topraklarda şifa dağıtmış hekimler olarak, 2020 yılına, sağlık hizmetini layıkıyla yerine getirebileceğimiz bir ortamın ve koşulların sağlanması talebimizi yineleyerek giriyoruz. 14 Mart Tıp Haftası’na giderken, Hükümet’e, Sağlık Bakanlığı’na, YÖK’e, üniversitelere ve bütün kamuoyuna talebimizi en çıplak haliyle haykırıyoruz: Hekimlik yapmak istiyoruz!

“Sağlık ortamındaki şiddete rağmen, kışkırtılmış sağlık talebine rağmen, nitelik kaybı yaşatılan tıp eğitimine ve uzmanlık eğitimine rağmen, yetersiz koşullar ve donanım eksikliğine rağmen, sevk zinciri olmamasına rağmen performans – ciro baskısına rağmen, hukuksuz KHK’lar ve güvenlik soruşturması adı altında yaşanan keyfiliğe rağmen, gelecek kaygısına rağmen, bilim ve akıl dışı uygulamaların yaygınlaştırılmasına rağmen, etik değerlerdeki erozyona rağmen emeklilikteki mağduriyetlere rağmen şehir hastaneleri adlı akıl tutulmasına rağmen,  liyakatı yok sayan anlayışa rağmen, idari baskılar ve yaşatılan mobinge rağmen…

“Sorunlar çığ gibi büyüyor”

“Ülkemizi sarsan ekonomik krizin yoksullaştırıcı, işsizliği derinleştirici etkisini ve bu krize yol açan politikaların sahibi iktidarın sorumluluktan sıyrılıp, hizmetlerdeki aksamaları çalışanlara yıkma alışkanlığını hesaba kattığımızda; önümüzdeki dönem  sağlık ortamında sorunların çığ gibi büyüyeceğini ve şiddette artış olacağını görüyoruz. Bu krizin hekimler olarak üzerimize bir yandan ücret kaybı ve yoksullaşma, diğer yandan da şiddette artış olarak dönmesine izin vermeyeceğiz.

“17 Nisan’a kadar eylemdeyiz”

“TTB kongresinde alınan kararla “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olarak kabul edilen ve Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme yıl dönümü olan 17 Nisan Cuma günü ülkemizin bütün sağlık kurumlarında gerçekleştirilmek üzere sağlıkta şiddeti engelleme talepli  Görev-iş bırakma eylemini sağlık hizmetinin tüm bileşenleri ile birlikte gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz.

“Bugünden başlayarak sağlık ortamında mücadele eden bütün uzmanlık dernekleri, sağlık sendikaları, sağlık meslek dernekleri ile birlikte bu süreci ortaklaştırmaya çalışacağız. Tüm sağlık birimlerinde, yaşamın her alanında, tüm olanakları kullanarak yapacağımız etkinliklerle ve her ayın 17’sinde yineleyeceğimiz çağrılarla 17 Nisan gününe kadar kararlılığımızı göstermeye devam edeceğiz.

“Cezalandırmayı bırakın”

“Türk Tabipleri Birliği olarak; nitelikli sağlık hizmeti, nitelikli tıp eğitimi ve bilimsel çalışmalar için;  iş güvencesini,  insancıl bir ücretlendirme yöntemini, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyan bir ücreti, mesleki gelişimi özendirici ve destekleyici bir izin ve değerlendirme sistemini, makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini, sosyal ve ekonomik hakları demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını, hastalarla güvene dayanan insani ilişki ortamını tesis eden, hekimleri cezalandırmayı değil tıbbi hataları önlemeyi ve hastaların zararlarını derhal karşılamayı amaç edinen kamusal bir zarar karşılama kurumunu içeren bir çalışma modelini öneriyoruz.”

TTB’nin bugün başlayan ve 17 Nisan’a kadar sürecek programının takvimi şöyle:

11 – 31 Ocak 2020

Bölge Tabip Odaları Toplantıları: 7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz

17 Ocak 2020 basın açıklaması

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

“Birinci Basamak Sağlık Sistemi Güçlendirilsin; Sevk Sistemi Sağlansın, Acil Servislerde Acil Hastalara Hizmet Verilsin”

8 Şubat 2020

Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor

17 Şubat 2020 basın açıklaması

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin

İyi Hekimlik Yapmak için Hastaya Yeterli Süre

3 Mart 2020

Şehir Hastaneleri İle İlgili Eylem ve Etkinlikler

8 Mart 2020

Dünya Kadınlar Günü’nde “Kadın Hekimler de Size Rağmen Hekimlik Yapmak İstiyoruz” açıklamaları

15 Mart 2020

Beyaz Miting (Ankara)

11 Nisan 2020 basın açıklaması

TTB’nin Önerdiği “Sağlıkta Şiddete Karşı Yasa” Kabul Edilsin

17 Nisan 2020

Sağlıkta Şiddete Karşı İş Bırakıyoruz

Kaynak: Bianet

 

İlginizi çekebilir