TTB: “Halk sağlığını korumaya ve barıştan yana olmaya devam edeceğiz”

TTB MK Başkanı Sinan Adıyaman, Tıp Bayramı’nın 100. yılında hekimler olarak halkın sağlığını korumaya ve barışı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında hekimlerin ve sağlık alanının içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığına dikkat çekti. Hekimlerin bu topraklarda yüzyıldır iyi hekimlik yapmaya, halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını, barıştan ve yaşamdan yana tavır aldıklarını vurgulayan Adıyaman, “Bu duruş bundan sonra da devam edecektir” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Evrensel’e konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, tıp bayramının bu yıl 100. yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da bu işgale itiraz eden tıbbiyeliler, hekimler, halkın da katılımıyla bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı konusunda fikirlerin üretildiği bir toplantı gerçekleştirdiler. Bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet o zamandan beri hekimler için vazgeçilmez, böyle bir gelenekten geliyor hekimler” dedi.

“DAHA ÇOK HASTA GELSİN MANTIĞI”

Hekimlerin bu topraklarda yüzyıldır iyi hekimlik yapmaya ve halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını, barıştan ve yaşamdan yana tavır aldıklarını vurgulayan Adıyaman, “Bu duruş bundan sonra da devam edecektir” dedi. Şu an hekimlerin ve sağlık alanının içinde olduğu durumun hiç de yüz güldürücü olmadığını ifade eden Adıyaman, sağlıkta dönüşüm uygulamalarıyla birlikte hastanelerin işyeri, hastaların da müşteri olarak görüldüğü bir sistemin içerisinde “Daha çok hasta gelsin” mantığıyla koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşıldığını belirtti.

“HER GÜN 40’I AŞKIN ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR”

Fotoğraf: TTB

Adıyaman, hekimlerin özlük haklarının da ayaklar altına alındığını, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmediğine dikkat çekerek, “Şiddeti önleyecek bir kanun tasarısı hazırlayarak, bunu Meclisteki partilere vermemize rağmen bu yaz çıkartılan ve sağlık alanını ilgilendiren torba yasada şiddeti önleyecek hiçbir şey getirilmedi. Sağlık alanında her gün 40’ı geçen hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet vakaları gerçekleşiyor. Hekimler öldürülüyor, silahla tehdit ediliyor ama hükümet önleyici en ufak bir tedbir almıyor, ortada bir şey yok. Ama biz bununla ilgili ısrarımızı sürdüreceğiz, çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“YENİDEN KAMUCU BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR”

Bir an önce hekimlerin özlük haklarının geliştirilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, iş barışını bozan performans siteminin kaldırılmasını, insanca yaşayacak ücretlendirme sistemi kurulmasını istediklerini vurgulayan Adıyaman, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilerek, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Adıyaman, sağlık alanında yeniden kamucu bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye nüfusundan daha fazla kişinin acil servise başvurduğu bir ülke haline geldi. Bu acil servisler poliklinik olarak kullanılıyor demek. Hükümet de bunu teşvik ediyor. Bu açıdan hür ve özgür bir biçimde hekimlerin hastalarıyla ilgilenmesini sağlayacak her hastaya 20 dakika muayene süresi ayrılması olmazsa olmazımızdır” dedi.

“ZORUNLU AŞI İÇİN KANUN ÇIKARILMALI”

Sağlıkta dönüşüm projesinin getirdiği sağlık ortamının çok kötü durumda olduğunu belirten Adıyaman, son dönemde artan aşı karşıtlığına dikkat çekerek hekimler olarak aşının zorunlu hale getirilmesine yönelik kanun önerisinde bulunduklarını ama bundan imtina edildiğini belirtti. Aşı yaptırmayı reddeden aile sayısının 30 binlere yaklaştığına dikkat çeken Adıyaman, “Son verilere göre ülkemizde 500’ün üzerinde kızamık vakası görüldü. Bu salgına gidiyor anlamına geliyor. Aşının zorunlu hale getirilmesi için kanun çalışması yapılması gerekiyor” dedi.  Adıyaman, Hekimlerin bundan sonra da toplum sağlığı ile uğraşmaya ve yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

17 MART’TA BÜYÜK HEKİM YÜRÜYÜŞÜ VAR

Adıyaman, Tıp Bayramı’nın 100. yılında TTB’ye bağlı 65 tabip odasında bir hafta boyunca panel, sergi ve etkinlikler yapılacağını, toplum sağlığı konusunda sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağını söyledi. Adıyaman, 17 Mart Pazar günü saat: 13.00’te İstanbul’da ilk bağımsızlık hareketinin ateşlendiği Haydarpaşa Numune’den Kadıköy’e gerçekleştirecekleri Büyük Hekim Yürüyüşü’ne de katılım çağrısında bulundu.

Kaynak: Evrensel-Derya Kaya

 

İlginizi çekebilir