O ‘kutsal’ aileler şiddet failleriyle doluymuş, kimin umurunda… – Melis Alphan

‘Zorunlu arabuluculuk’ tartışmaları giderek ısınıyor. Oysa zorunlu arabuluculuk, şiddeti eve hapsederek kadınların ve çocukların felaketine neden olacak bir uygulama. Bu ülkede aileye atfedilen kutsallık, pek çok kadının ve çocuğun felaketi aslında. Aile, şiddetin paravanı haline dönüşmüş vaziyette. Çocuğunu istismar eden babalar, amcalar, dayılar, dedeler… Bunu duyup da örtbas eden aile bireyleri… Görüp de sesini çıkarmayan