Dişi Gotik ve veba – Sinan Birdal

Shelley için roman yazmak kendi hikayesini yazmaktır, hatırlamaktır. Hatırlayarak ve yazarak kendini iyileştirmek, matemi yenmek, yaşama arzusunu canlı tutmaktır. Belki de erkek edebiyatçıların göremediği, küçümsediği, dışladığı şey budur: Anlatmak sağaltır.“Hayatı terk edelim ki yaşayalım” Mary Wollstonecraft Shelley’nin 1826’da yayımlanan Son Adam adlı romanı 18’inci yüzyılın veba romanlarından birçok açıdan ayrışır. İlk bakışta bu roman da

Şifa veren resimler: Veba ve iman – Sinan Birdal

Vebanın semptomlarının dolaylı bir şekilde resmedilmesi acaba resmin doğa üstü bir niteliği olduğuna ilişkin inançla açıklanabilir mi? Eğer resim ilahi dünyaya açılan bir pencereyse bu kanaldan hem dualar hem de vebanın iletilebileceğini düşünmek çok abartılı bir yorum olmaz. Sanatın sağaltıcı bir gücü varsa, hasta da edebilir. Vebanın gündelik hayatın bir parçası olduğu ve tıbbi bilginin

Camus’nün Veba’sından günümüz pandemisine – Beyza Ertem

Institut français Türkiye’nin online edebiyat konferansı serisi “SALON EDEBİYAT” yazar Yiğit Bener ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 3 Haziran’da Serra Yılmaz’ın konuk olduğu konferansta “Camus salgın kıskacında” konusu ele alındı. Institut français Türkiye, çevrimiçi konferans serisi ile edebiyat dünyasını ve tüm kitapseverleri bilgisayar başında edebiyat sohbetleri dinlemeye davet ediyor. Edebiyat konferansı serisi, “SALON EDEBİYAT” başlığı altında ve

Vebayı Camus’nün felsefesiyle alt etmek – Yiğit Bener

Albert Camus’nün Veba’sı, hem salgınla mücadeleyi hem de alegorik olarak faşizme karşı direnişi odağına alan çok katmanlı bir roman: Farklı bir gözle yeniden okunmayı denemeli… Corona günlerinde tüm dünyada en çok okunan ve yorumlanan kitaplardan biri kuşkusuz Albert Camus’nün 1947 tarihinde yayımlanan romanı Veba. Türkçede ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında Artı Gerçek’te yayımlanan ve Camus’nün muhtemelen 1941’de

Burjuvalaşma vebası – Sinan Birdal

Vebayı devrimle ilişkilendiren Brown’ın romanı Foucault’nun vebaya dair yaptığı siyasi ve edebi rüya ayrımını sorunlaştıran bir örnek sunuyor. Komşusunun iddialarına karşı Dr. Stevens’ın Arthur’u itirafa teşvik etmesi ve böylece yoksul gencin iç dünyasındaki utanç hissini güçlendirmesi Foucault’nun bahsettiği disiplinin güzel bir örneği. Charles Brockden Brown’ın “Arthur Mervyn; 1793 Yılına Ait Hatıralar” (1799) romanı tıpkı Daniel

Philadelphia’da devrim ve veba – Sinan Birdal

Salgın bittiğinde Philadelphia tıpta Fransız ekolünün saygınlık kazanması, ilk lağım sistemi ve ilk Afrikalı Amerikalı manifestosu gibi bir dizi kültürel gelişmenin ev sahibi olacak, ancak kaybettiği üstünlüğünü bir daha asla ele geçiremeyecekti. Charles Brockden Brown’ın (1771-1810) Arthur Mervyn adlı romanı salgın hastalığı konu alan ilk Amerikan romanıdır. Henüz Türkçeye kazandırılmamış olan Brown’ın eserleri Amerikan romancılığının doğuşunu temsil

İmparator ve veba: Propagandanın mucize dokunuşu – Sinan Birdal

Çaresizlik ve yalıtılmış içindeki Fransa’yı Roze misali kurtarmaya yetişen Napoléon’un elinde baton yoktur. Ölümün karşısında at üstünde değil dimdik ayakları üzerinde durmaktadır. Yüzünü kapatan başhekimine inat eldivenini çıkaran general çıplak askerin hıyarcığına dokunur. Antoine-Jean Gros’un “Yafa’da Vebalıları Ziyaret Eden Bonaparte” adlı dev tablosunun propaganda ve ideoloji analizi açısından öğreteceği çok şey vardır. Napoléon neden en

Gerçeksilik: Burjuvazinin vebayla imtihanı – Sinan Birdal

H.F.’nin yoksullara karşı tavrı ilginçtir. Bir yandan onların işsizlik kaygısıyla en tehlikeli işlere bile gönüllü olmalarını “gaddar bir cesaret” olarak tanımlar. Ancak diğer yandan sokakta rastladığı ailesini geçindirmeye çalışan yoksul kayıkçıya övgüler düzer, hatta sadaka verir. Ancak bununla da kalmaz, Thames nehrinde demirlemiş karantinadaki gemileri görmek için kayıkçıdan ricada bulunur. Ekmek parası için işe çıkan

Albert Camus: Vebayla boğuşan hekimlere tavsiyeler

Albert Camus, bugüne kadar gözden kaçan ama güncelliğini koruyan bu güçlü metni Veba’dan altı yıl önce yazmış. Kızı Catherine Camus’nün özel izniyle Türkçe’de ilk defa Artı Gerçek’te. Albert Camus, bugüne kadar tamamen gözden kaçmış olan bu kısa metni muhtemelen 1941’de, yani şu sıralar tüm dünyada büyük bir merakla yeniden okunmakta olan ünlü romanı Veba’nın yayımlanmasından altı

Tarihin değişmesine yol açan beş salgın hastalık

Veba salgını Orta Doğu, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 75-200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak. Tarih boyunca hastalıkların, hanedanlıkların çöküşlerinden sömürgeciliğin artışına ve hatta iklimin soğumasına kadar uzun süreli büyük etkileri oldu. 14. YÜZYIL VEBASI VE BATI