Daha kaç sağlık çalışanı ölmeli

Urfa’da bulunan sağlık meslek ve emek örgütleri ile baro, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarına dikkat çekmek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. Urfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Sağlık Sen, Sağlık Sen, Urfa Aile Hekimleri Derneği ve Urfa Barosu, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarına karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Cezasızlık cesaretlendiriyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önü alınamıyor. TTB’nin hazırladığı yasal düzenlemelerin kanun haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Urfa Tabip Odası Başkanı Melik, saldırganların cezalandırılmadığını belirtti Urfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Sevisi’nde 18 Temmuz’da görev yapan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmasının ardından büyük tepki çeken sağlık çalışanlarına yönelik şiddet