“SOSYAL BİLİMLERİ İNSAN OLMAYANLARA AÇMAK” Yeryüzünün kolektifleri ve direnç noktaları

Resim: Miroco Machiko 21.05.2020 Söyleşi: M. Fatih Tatari, Sidar Bayram Son yıllarda bildiğimiz dünyanın koordinatları değişirken, bu dünyayı anlamaya çalışan insanın kendini merkeze koyduğu ve çoğu zaman yegâne fail olarak gördüğü zemin de giderek aşınıyor. Politik ekolojik gelişmeler ve felaketler kadar sosyal bilimsel arayışlar da, insan merkezciliğin ötesine geçen yeni bir siyasal ve kavramsal ufka işaret ediyor. Sezai