TTB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘2 bin 400 hekim hemen göreve başlasın’ başvurusu – Serkan Alan

Anayasa Mahkemesi’nin memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını iptal eden kararının ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) harekete geçti. TTB, 400’ün üzerinde soruşturması olumsuz sonuçlanan yeni mezun hekim ile 2 binin üzerinde soruşturma sonucu bekleyen doktorun göreve başlaması için Sağlık Bakanlığı’na başvuracak. OHAL döneminde 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 676 sayılı KHK ile getirilen ‘güvenlik soruşturması ve

TTB: Suriye’ye yapılması planlanan askerî harekât kapsamında Şanlıurfa ve Mardin’e 94 hekim gönderildi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma sabahı, ‘Suriye’ye sınır dışı askerî harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi’ amacıyla 19 farklı ilden Şanlıurfa ve Mardin’e resen hekim görevlendirmesi yaptı. Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hekimlerin Şanlıurfa ve Mardin’e 20 Ekim tarihine dek geçici görevlendirildikleri anlaşılıyor. “Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri emrine, Türk Silahlı

TTB: Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz?

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesinin, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kararlarıyla feshedilmesi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir yazı gönderdi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzasıyla 26 Ağustos 2019 tarihinde gönderilen yazıda Sağlı Bakanı Koca’ya “Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, hangi yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden

Sağlıkta Şiddet – 2: ‘Şehir hastaneleri şiddeti tetikliyor’ – Esra Üşüdür

AKP’nin hazırlamış olduğu sağlıkta farklı düzenlemeleri içeren ‘Sağlık Torba Yasası’ geçtiğimiz haftalarda kabul edildi. Sağlıkta şiddetin bir de “şehir hastaneleri” boyutu var. İstanbul Tabipler Odası Genel Yönetmeni Eyüp Ozan Toraman: “Merkezileşmiş aciller yoğunluğun artmasına sebep olacak. Şehir hastaneleri şiddeti tetikliyor.” İnsanları yaşatmak için çabalayan sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor hatta öldürülüyor. Yasalar şiddeti önleme konusunda

Sağlıkta Şiddet – 1: ‘Sağlık Torba Yasası’nın mantığında şiddeti önleme değil, şiddet var’ – Esra Üşüdür

2012-2018 yılları arasında kayıtlara geçen sağlıkta şiddet vakası 68 bin 375. Şiddetin nedenleri olarak sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümler gösteriliyor. İstanbul Tabipler Odası Genel Yönetmeni Eyüp Ozan Toraman, ‘Sağlık Torba Yasası’nın mantığında şiddet var.’ Şiddet her alanda artıyor ve meşrulaşıyor. Şiddetin vücut bulmuş olduğu alanlardan biri de sağlık alanı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul

Sinan Adıyaman: “İktidarın uygulamaları bir halk sağlığı sorunu”

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete karşı hazırladığı yasal düzenleme önerisine karşı tam tersi bir yasayla karşılık veren iktidar, TTB ve doktorların tepkisine rağmen tasarıyı Meclis’ten geçirdi. Yasa teklifinde yer alan 5. maddeye ilişkin tepkilerin ardından kısmen de olsa geri adım atıldı. 42 maddelik düzenlemeyi, içeriğini ve hekimlerin neden karşı çıktığını TTB Başkanı

Memur olması ‘sakıncalı’ bulunan doktorlar anlatıyor

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi. Hükümet ve muhalefet milletvekilleri arasında komisyonda sert tartışmalara neden olan tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda da kabul edilirse, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen doktorlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel

Hekimler isyanda: ‘Çalışma Hakkı Engellenemez!’

Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlık Torba Yasa teklifini protesto ettiler. Önce TTB önünde basın açıklaması yapan hekimler, daha sonra Kuğulu Park’ta hak nöbeti tuttular. Ülkenin birçok ilinden Ankara’ya gelen hekimler sabah erken saatlerde Türk Tabipler Birliği’nde buluşarak TTB Merkez Konseyi, KESK

‘Anti-demokratik teklif geri çekilsin’

AKP’nin kanun teklifiyle özlük hakları ellerinden alınan hekimler, teklife karşı sokaklara çıkıyor. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, teklifin antidemokratik olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Raşit Tükel, teklifin derhal geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı Sağlık çalışanlarına yönelik son dönemlerde artarak devam eden şiddeti önlemek için harekete geçen sağlıkçıların taleplerine karşı AKP, şiddetin önünü almak yerine hekimlerin yetkilerini kısıtlayan