TMMOB Araştırması: Her 10 Öğrenciden Birinin Kendine Ait Bilgisayarı Yok

57 farklı üniversiteden 525 öğrencinin katıldığı araştırmada, her 10 öğrenciden 4’ünün yaşadığı bölgede internete erişimin olmadığı ya da çok kötü olduğu belirtildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime erişim konusunda yaşandığı problemlere ilişkin yaptığı araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya 57 farklı üniversiteden 525 öğrenci katıldı. Öğrencilere, eğitim

Kanal İstanbul susuzluğa mahkum edecek

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kurul “telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz’ dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanan Kanal İstanbul ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen