19 Mayıs 1919 Pontos Rum Soykırımı – Tamer Çilingir

Bu alanda çalışan ender araştırmacılardan biri olan, ‘Pontos Gerçeği’ kitabının yazarı Tamer Çilingir Pontus Soykırımı’nın 100. yılında Artı Gerçek’e yazdı. TBMM’nde 21 Ağustos 1922 yılında yapılan bir gizli oturumda Sinop milletvekili Hakkı Hami Bey öne çıkarak, hükümetinin sürgün politikasına karşı gelir. Yaptığı konuşmada şunları vurgular: “Eğer sürgünler insanların öldürülmesiyle ilgiliyse bu çok vahimdir. Dünyanın gözleri önünde