Genç hekimlere 450 gün çalışma yasağını da içeren torba Meclis’ten geçti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kanun teklifinin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü dün kabul edilmişti. 5. MADDEDE GERİ ADIM KHK ile İhraç edilen doktorları ilgilendiren 5. Madde yapılan değişikliklerle kabul edilmişti. İhraç edilen doktorlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek. Raporları geçerli

Sağlığımız Sarayınıza armağan olsun!

İnci Hekimoğlu Ya bu sistem hepimizi hasta etmeden harekete geçelim ya da sağlık harcamaları için 3 milyon TL ayrılan ‘Saray ahalisine sağlığımız feda olsun’ deyip kenara çekilelim. Reis çok öfkelendi ya Danıştay’ın “ant” kararına. Haklı. O ant gitmeli yerine ‘varlığımız iktidarınıza armağan olsun” gelmeli. Ya da daha iyisi “sağlığımız Sarayınıza armağan olsun” diye değiştirilmeli. Çünkü

TTB Merkez Konseyi Urfa’da toplandı, sağlıkta şiddete karşı bildirge açıkladı

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele alıp çözüm üretmek üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları yöneticileri Urfa’da bir araya gelerek sağlıkta şiddete karşı bildirge açıkladı Urfa’da kısa süre önce iki ayrı kurumda hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmasının ardından TTB, “Sağlıkta şiddet sona ersin” diyerek Merkez

Sağlıkta Şiddet En Tepeden Başladı, Çözüm de En Tepeden Başlamalı – Eriş Bilaloğlu

Sade, olabildiğince basit düşünmekte yarar var. Güçlü olmak gerekiyor çözüm için. Güç kimileri için silahtan, paradan gelebilir. Hekim, emeğiyle geçinen bir işçi olarak gücünü buralardan alamaz. Konu sağlıkta şiddet. Son günlerde kamuoyunun ilgisi arttı, gerekçe “brutal” bir hekime şiddet vakası. “Biz demiştik”le devam edersek şiddetin yaygınlığının artacağını ve “tarzının” da şekil değiştirebileceğini söylediğimiz kayıtlardadır. Gerçekten