Akıntıya karşı… Behice Boran

Behice Boran Türkiye sosyalist hareketinin önemli köşetaşlarından… Boran’ın farklı yönlerini ele alan yazıları Özgür Denizli okurları ile paylaşıyoruz. ** ** SOSYALİZM TARİHİNDEN PORTRELER: BEHİCE BORAN Gülay Ateş Onuncu yılını geride bırakmaya hazırlanan Gelenek Kitap Dizisi’nin temel iddialarından birisi, sosyalist hareketin mirasını en ileri unsurlarıyla geleceğe taşımak oldu. Siyasal mücadelemizi bu anlayışla ördük. Eğrisiyle-doğrusuyla sosyalist hareketin

BU DÜNYADAN SAMİR AMİN GEÇTİ – Mustafa Durmuş

  Yakınlarda kaybettiğimiz Marksist sosyal bilimci Mısır doğumlu Prof. Dr. Samir Amin, dostu Fikret Başkaya’nın tanımlamasıyla “ sadece yetkin bir iktisatçı, sosyolog, antropolog, tarihçi, filozof değildi, bunların ötesinde veya hepsiydi”. Kuşkusuz onu “dünyanın ezilen halklarının ve emekçilerinin organik aydını” yapan şey onun ezilen dünya halklarının ve işçi sınıfının sömürüden kurtulma ve özgürleşme mücadelesine verdiği destek