“TOPYEKÛN ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINİN” TOPYEKÛN OLMAYAN ETKİLERİ-Mustafa Durmuş

Çok iddialı bir adı var iki gün önce açıklanan programın: Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı. Böyle bir adla açıklandığı için de haklı olarak kapsamlı ve tutarlı bir program bekliyorsunuz. Ancak durum hiç öyle değil. İki ay süreli, 50 üründe yüzde 10 fiyat indirimi, kredi faizlerinde yüzde 10’luk bir faiz indirimi ve bekleyen KDV ödemelerinin yapılması gibi

Seçim (1): Geçirmek, racon, siyaset ve toplum… – Murat Sevinç

İktidar, tek boyutlu, bir yerden, bir araçla ve bir yöntemle kurulan bir olgu değil. Üzerine kütüphaneler dolusu eser yazılmış, son derece karmaşık bir konu. Toplumsal/kültürel iktidarla karşılaştırıldığında, siyasal iktidarın‘hukuksal düzeyde’ kuruluşunu kavramak görece daha kolay. Çünkü anlaşılabilir, fark edilebilir, benimsenebilir ya da itiraz edilebilir hukuk kurallarından ve yerleşik ilkelerden, geleneklerden oluşuyor. Kim, hangi yasalara dayanarak ve

“kabuğu kırın! – Fuat Ercan

Fuat Ercan Gözümle gördüğüme mi inanayım yoksa sana mı? Gazzâlî bin yılı aşkın (1058-1111) bir zaman ötesinde gördüğünüze hemen inanmayın der. Çünkü “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.” Gazzâlî bir İslam alimi, filozof, mutasavvıf. İşin ilginç yanı soruya Marx’da farklı bir açıdan aynı cevabı verecektir; “Dış görünüş ile şeylerin özü, eğer doğrudan