Bakü Sovyeti: Etnik ve dini savaşın ortasında sınıf savaşı – Sadık Güleç

Ronald Grigor Suny’nin “Bakü Komünü” kitabı Aras Yayıncılık tarafından raflarda yerini aldı. “Bakü Komünü” Ekim Devrimi üzerine yeni çalışmaların, Devrim’in bir merkezden başlayarak çevreye yayıldığı şeklindeki geleneksel algıyı önemli ölçüde kırması açısından öncü bir eser olarak kabul ediliyor. 1917 Ekim devriminde Bolşeviklerin başarısını sağlayan en önemli etkenlerden birisi Saint Petersburg ve Moskova’da iktidarı ele geçirip

Yeni Bilmece: Kayıt Dışı Proletarya

SÜLEYMAN ARIOĞLU YAZDI Mike Davis, “Eski Tanrılar Yeni Bilmeceler- Marx’ın Kayıp Teorisi” adlı kitabıyla “Günümüz dünyasının en hızlı büyüyen küresel sınıfı ‘kayıt dışı proletarya’, toplumun devrimci dönüşümünü gerçekleştirebilir mi?” sorusuna yanıt arıyor. ABD’li Marksist tarihçi Mike Davis, “Gecekondu Gezegeni” adlı eserinin ardından on yıllık sessizliğini “Eski Tanrılar Yeni Bilmeceler- Marx’ın Kayıp Teorisi” adlı kitabıyla bozdu.