Önce hukuk ve Anayasa düzeni (Demokrasi İttifakı ve Yeni Anayasa Kürsüsü-Dosya 10) – M. Ender Öndeş

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye yeni bir sürece girdi. Tarihinin en ağır yenilgisini yaşayan AKP cephesinde de, muhalefet tarafında da tartışmalar sürüyor, yeni yol haritaları çiziliyor. Bu koşullarda hazırladığımız dosyamızda, görüştüğümüz siyasi odaklar ve toplumsal kesimlere, öncelikle ‘şimdi ne olacak’ sorusunu yönelttik. Gelinen noktada, bir demokrasi cephesinin imkânlarını, mevcut muhalefet toplamının nasıl

Şehir hastanelerinde radyasyon tehdidi

Şehir hastanelerinde görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri, hastaneyi yapan şirketin çalışanları tarafından veriliyor. Uzmanlar ise bu ‘hizmete’ dair, “Deneyimsiz elemanlar ile halk sağlığı tehlikeye atılıyor” diyor AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hayalim” dediği şehir hastaneleri, yurttaşların sağlığını tehdit etmeye başladı. Ankara, Eskişehir, Manisa, Isparta, Kayseri, Yozgat, Elazığ, Adana, Mersin şehir hastanelerinde, görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri, hastaneyi yapan şirketler

Sinan Adıyaman: “İktidarın uygulamaları bir halk sağlığı sorunu”

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete karşı hazırladığı yasal düzenleme önerisine karşı tam tersi bir yasayla karşılık veren iktidar, TTB ve doktorların tepkisine rağmen tasarıyı Meclis’ten geçirdi. Yasa teklifinde yer alan 5. maddeye ilişkin tepkilerin ardından kısmen de olsa geri adım atıldı. 42 maddelik düzenlemeyi, içeriğini ve hekimlerin neden karşı çıktığını TTB Başkanı

‘Anti-demokratik teklif geri çekilsin’

AKP’nin kanun teklifiyle özlük hakları ellerinden alınan hekimler, teklife karşı sokaklara çıkıyor. TTB Başkanı Sinan Adıyaman, teklifin antidemokratik olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Raşit Tükel, teklifin derhal geri çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı Sağlık çalışanlarına yönelik son dönemlerde artarak devam eden şiddeti önlemek için harekete geçen sağlıkçıların taleplerine karşı AKP, şiddetin önünü almak yerine hekimlerin yetkilerini kısıtlayan

Tabip Odası başkanları şiddet yasası için Meclis’te

TTB Merkez Konseyi ve 40’a yakın Tabip Odası başkanı, hastanelerde hekimlere yönelik şiddet olaylarına karşı Meclis’e gitti. TBMM Başkanvekili Levent Gök’le görüşen hekimler, “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşmasını istiyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşması için 40’a yakın Tabip Odası başkanıyla birlikte Meclis’e gitti. TTB Genel Merkez

Sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri üzerine yazdı. Son yıllarda Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığı ve yaygınlaşan şiddetin sağlık hizmet sunumunu ciddi biçimde etkilediği birçok kez dile getirilmiştir. Kayıtlara göre her gün 30 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Bu sayının çok daha fazla olduğunu, sözel şiddetin artık kayıtlara