Erkekler şehrine karşı “Feminist Şehir”

Kent, mutenalaştırma, toplumsal cinsiyet ve feminist coğrafya konularında çalışan Leslie Kern’ün “Feminist Şehir” adlı çalışması Sel Yayıncılık’tan çıktı. Beyza Sumer Aydaş’ın Türkçeleştirdiği kitap, şehir planlamalarının ve kentsel alan tasarımlarının erkeklere odaklandığı, kadınlara “ayrılan” alanlarınsa heteronormatifliğin kalıplarını yeniden üretmekten başka bir işe yaramadığı gerçeğinden yola çıkıyor. Yazar, bir kadın olarak şehri deneyimlemenin anlamını erkeklerce tasarlanan ilk

Hamit Erdem’den “Emek Tarihi Yazıları”

Modern anlamda Osmanlı’nın son dönemlerine dek uzanan sol ve emek tarihinin önemli kilometre taşlarını, dönemeçlerini, olaylarını ve insanlarını belgeler ışığında ele alan “Emek Tarihi Yazıları”, Sel Yayıncılık’tan çıktı. Hamit Erdem’in kaleme aldığı kitap, 1900’lü yılların başından 1960 yıllarına kadar gelen dönemi kapsıyor. Türkiye’nin yakın dönemi üzerine “Emek ve Sol Tarih” konulu araştırmalarıyla tanınan Hamit Erdem’in

Rancière’den ‘Uzlaşı Çağına Notlar’

Jacques Rancière’nin yazılarından derlenen “Uzlaşı Çağına Notlar” isimli kitabı Didem Tuna çevirisi ile Sel Yayıncılık’tan çıktı. Kitapta yer alan yazılarında “masumiyet” atfedilen uzlaşının neleri örtbas ettiğine dikkat çeken filozof, “uzlaşı” kavramının politikadan sinemaya, edebiyattan medyaya çeşitli alanlarda izini sürüyor. Cezayir doğumlu Fransız filozof Jacques Rancière’in “Uzlaşı Çağına Notlar”ı Sel Yayıncılık’tan çıktı. Didem Tuna’nın Türkçeleştirdiği kitapta

küçük İskender’in sınırsızlığı, durmaksızın genişleyen şiiri – Nilay Özer

küçük İskender şiirin sınırlayıcı kalıplarına itiraz ederek, ‘kendilerini kurmuş şairler’ hattını belirginleştirmiştir. Şiirde kuralı, kaidesi, sınırlandırıcı düzlemleri olmayan İskender dilde, biçimde, içerikte ulaştığı imkânların ötesine geçerek bu şiir damarının son kuşağının en üretken ve en çok okunan şairi oldu. Yıllar önce, küçük İskender şiiri hakkında bir makale yazmıştım. Çok önemli ve geçerli olduğuna inandığım saptamalar

‘Queer Düş’ündük, veda ediyoruz’

Queer Düş’ün kurucuları Sel Yayıncılık’tan ayrılıyor. Karar ortak metinle duyuruldu. Sel Yayıncılık’ta Queer Düş Serisi’nin editör, çevirmen ve yazarları yayıneviyle yollarını ayırdıklarını açıkladılar. Berfu Şeker, Gülkan ‘Noir’, Leman Sevda Darıcıoğlu, Pınar Büyüktaş yayımladıkları ortak metinle ayrılma kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Sel Yayıncılık’da son dönemde tartışmalara neden olan cinsel taciz ve usulsüz bandrol iddialarını hatırlatan ‘Queer Düş’ündük… Veda Ediyoruz’ başlıklı

Lévi-Strauss’un 400 yıllık sohbeti: “Montaigne’den Montaigne’e”

Yapısalcı antropolojinin kurucusu Lévi-Strauss’un, Montaigne üzerine gerçekleştirdiği konferans konuşmalarının yer aldığı “Montaigne’den Montaigne’e, Devrimci Bir Bilim: Etnografya” adlı kitap Sel Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı. Modern antropolojinin ve etnografyanın öncü ismi Claude Lévi-Strauss’un, deneme türünün mucidi Michel de Montaigne üzerine gerçekleştirdiği konferans konuşmalarının derlendiği “Montaigne’den Montaigne’e, Devrimci Bir Bilim: Etnografya” isimli kitap Sel Yayıncılık’tan çıktı.