Passionaria ya da Şekibe (Sayar) Çelenk – Ragıp Zarakolu

Hukuk’ta okurlarken, dersi asıp Bursa’ya gider Halit ve Şekibe, Nazım’ı ziyaret için. Nazım da aynı öğüdü verir. “Aman ha, takip altına alınırsınız!” Kırklı Yıllar. Tevfik Fikret’in Aşiyan’daki evi müze olarak düzenleniyor ve o zamanki Kültür Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından açılıyor. Töreni İstanbul Üniversitesinin iki genç Hukuk talebesi, Halit ve Şekibe de izliyor. Daha sonra