Tarihin değişmesine yol açan beş salgın hastalık

Veba salgını Orta Doğu, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 75-200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak. Tarih boyunca hastalıkların, hanedanlıkların çöküşlerinden sömürgeciliğin artışına ve hatta iklimin soğumasına kadar uzun süreli büyük etkileri oldu. 14. YÜZYIL VEBASI VE BATI

Gasp edenler salgınları izliyor

Kapitalizmin ve emperyal hedeflerin yarattığı savaşlar, çatışmalar, yoksulluk nedeniyle dünyanın birçok ülkesi açlık ve salgın hastalıklarla başetmeye çalışıyor. Hak ve özgürlükleri gaspedip ülkeleri çatışma-savaş sarmalına sokanlar izliyor. Oysa sömüren ve ırkçı, dinsel, mezhepsel çatışma körükleyen birçok ülkenin silahlara, gereksiz binalara, makam araçlarına harcadığı para ile milyonlarca insan haytta kalabilir. Bir yandan kapitalizmin günü kurtarma ve