Sanatçıların Birbirleriyle Rekabet Etmesi Kimin İşine Yarıyor? – Gregory Sholette

Aşağıdaki metin, Gregory Sholette’in “Let’s Talk about the Debt Due”  başlıklı yazısından kısaltılarak çevrildi. Yazının biraz farklı bir versiyonu, Noah Fischer ve Coco Fusco’nun düzenledikleri Artist As Debtor (New York, 2014) başlıklı konferansta sunulmuş: http://artanddebt.org/hello-world BFA-MFA-PHD grubu web sitesi: “120 bin dolarlık sanat diplomaları çağında bir sanat eseri nedir?” (BFA: “bachelor of fine arts”/güzel sanatlar lisans derecesi; MFA: “master of

İhale Edilmiş Performans II: Sapkınlık ve Sahicilik – Claire Bishop

Aşağıdaki metin, Claire Bishop’ın Artifical Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (Londra ve New York: Verso, 2012) kitabında yayınlanan “Delegated Performance: Outsourcing Authenticity” başlıklı makalenin (s. 219-239) ikinci bölümüdür. İlk bölüm için bkz. İhale Edilmiş Performans I: Sahiciliği Taşeronlaştırmak Emek ve Haz Olarak Performans Daha önce de belirttiğim gibi, ihale edilmiş performansların tekrar edilebilir olmaları (hem

İhale Edilmiş Performans I: Sahiciliği Taşeronlaştırmak – Claire Bishop

Aşağıdaki metin, Claire Bishop’ın Artifical Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (Londra ve New York: Verso, 2012) kitabının “Delegated Performance: Outsourcing Authenticity” başlıklı bölümünün ilk kısmının çevirisidir. Metnin ikinci kısmı için: İhale Edilmiş Performans II: Sapkınlık ve Sahicilik   1989 sonrası dönemde, toplumsal açıdan marjinal konumda olan gruplarla ilgili sanatsal ve küratoryal projeler yükselişe geçti; buna

Sanat ve Sınıf Üzerine 9,5 Tez – Ben Davis

1.0 Sınıf meselesi sanat açısından son derece önemli bir meseledir. 1.1 Eğer sanat toplumun bir parçasıysa, ondan bağımsız değilse, ve söz konusu toplum da sınıf ayrımının damgasını taşıyorsa, bu ayrım, görsel sanat alanının işleyişini ve karakterini de etkileyecektir. 1.2 Farklı sınıfların farklı çıkarları vardır ve sanat da bu farklı çıkarlardan etkilenir. Öyleyse, sanatın değeri ona

Parayı Veren Düdüğü Çalar: Bir Sanatçı ile Bir Banka Galerisinin Hikâyesi – Dmitry Vilensky

Aşağıdaki metin, Chto Delat kolektifinden Dmitry Vilensky’nin 2010 yılında kaleme aldığı Pavilion Unicredit: An Artist’s Tale başlıklı yazıdan kısaltılarak çevrildi. Yazı, UniCredit bankasının Bükreş şubesinin sponsoru olduğu Pavilion galerisinde açılan Zamanın Yoldaşları başlıklı serginin öncesinde yaşananları konu alıyor.                                          

Güvenliksiz Özgürlük: Emeğin, Yaratıcılığın ve Yaşamın Kırılganlığı – Brett Neilson & Ned Rossiter

Prekaritenin küresel hareket içinde merkezî bir politik motif olarak ortaya çıkması, bizce yalnızca emek piyasalarındaki koşullarla bağlantılı değil, daimi bir küresel çatışma hali içinde görünen gelişmiş kapitalist ülkelerdeki yaygın ruh hali ve koşullarla da bağlantılı. Bu bizi yeniden prekaritenin iki uçlu oluşuna getiriyor Florian Schneider’ın “Örgütlenemezleri Örgütlemek” (2002) adlı belgeselinde, Silicon Vadisi’ndeki DE-BUG işçi kolektifinden Raj Jayadev

Çağdaş Sanat Emekçileri ve Prekarite: “Kâr Amacı Gütmeyen” Sömürü – Stefan Voicu

2011 yılında, tüm dünya ekonomik krizin pençesindeyken sanat piyasasının durumu gayet iyiydi. Artprice’ın tahminine göre o yıl dünyada 41 binden fazla çağdaş sanat eseri satıldı ve toplam 1,26 milyar dolar kâr elde edildi;[1] bu, toplam gelirin tahminen 87,7 milyon dolar olduğu 2001 yılına göre ciddi bir büyümeydi. Buna karşılık sanat işçilerinin büyük kısmı ekonomik prekariteyle karşı karşıyaydı, hâlâ da

“Bolluk Günleriniz Sayılı”: Lüks ve Zenginlik İmgelerinin Görünmez Emekçileri – Hrag Vartanian

Ramiro Gomez, bir eserinde David Hockney’nin California zenginlerinin hayat tarzını tasvir eden 1967 tarihli A Bigger Splash/Daha Büyük Bir Sıçrama adlı ikonlaşmış resmine “müdahalede” bulundu: Resme, lüks evin havuzunu ve avlusunu temizlemekle meşgul Hispanik görünümlü iki figür ekledi. Resme ismini veren su sıçraması gitmiş, onun yerine Gomez, seyircinin görür görmez tanıyacağı ama sanatta nadiren temsil edilen

Piyasa ve Eğitim Olmadan Sanat: Sanatın Politik Ekonomisi – Anton Vidokle

“Belki de çağdaş sanat, çağdaş zamanlarda   bir sanatçı olarak ayakta kalabilme sanatıdır.”  Boris Groys Modernizmin ilk günlerinden beri, yapıtları üstünden dönen ekonomi, sanatçıları içinden çıkılmaz bir ikileme düşürür. 19. yüzyıl bohemleri, Ortaçağ’daki lonca sistemi gibi sanatsal yapılanmalardan bağlarını koparır; ayrıca sanat ve eser sahipliği kavramlarını idealize etmek adına, bayağı buldukları günlük ticari meselelerden kendilerini

Eserin Yok Oluşu – Giorgio Agamben

Aşağıdaki metin, Giorgio Agamben’in “Archeology of the Work of Art” başlıklı yazısından seçilmiş bölümlerin çevirisidir (Agamben, Creation and Anarchy: The Work of Art and the Religion of Capitalism içinde, çev. Adam Kotsko [Stanford University Press, 2019]. İngilizce çeviri Agamben tarafından gözden geçirilmiş).   Malum, bugün “eser” belirleyici bir krizden geçmekte; öyle ki bu kriz sonucunda, “performans”ın ve