Her Sanatçı Bir Gladyatör – Gustave Flaubert

Burjuvalar, önlerine yesinler diye yüreklerimizi koyduğumuzun farkına varmazlar. Gladyatörlerin nesli tükenmedi; her sanatçı bir gladyatör. Istıraplarıyla halkı eğlendiriyor. [Ekim 1859, yazar dostu Ernest Feydeau’ya mektubundan. Aktaran Pierre Bourdieu, Rules of Art, s. 110] Bana güzel gelen, yazmak istediğim şey, hiçbir şey hakkında olmayan bir kitap, dışardaki hiçbir şeye bağımlı olmayan, bütünlüğünü sadece kendi üslubunun gücünden alan

Abdal Haluk Tolga İlhan: Sınıf karakterli türkülerle geliyoruz – Filiz Deniz

Opera ve halk müziği sanatçısı İlhan, ‘Umduğum ve hayal ettiğim; demokratlara, Anadolu’nun ezilen halklarına bir şeyler üretmek ve gönüllere girmekti. Bunu başardığımı söyleyebilirim’ diyor. Bir çoğumuz onu, ‘Ervah-ı Ezelde‘ isimli ilk albümüyle tanıdık. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Haluk Tolga İlhan ilk çalışması olan, “Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan” sonra, “Ervahı Ezelde”, “Çerağ-ı Aşk”