Modernliğin Sınırında Sanat ve Eleştiri – Ali Artun

Gerek kamusal alanın inşasını incelerken Habermas, gerek edebiyat eleştirisini konu alan kitabında Terry Eagleton, gerekse Roger Chartier gibi kültür tarihçileri, modern eleştirinin örgütlenmeye başladığı tarihi bundan 250 yıl kadar öncesine, 1750’lere götürüyorlar. Eleştirinin ortaya çıktığı ortamlar, farklı sosyal gruplardan insanların biraraya gelerek daha ziyade edebi okumalar yaptıkları, bunlar üzerine tartıştıkları, aynı zamanda felsefi, siyasal konularda

Salon Sergileri, İlk Kataloglar ve Eleştirinin Doğuşu

Fransız tarihçi Jean Rou (1638-1711), Paris’teki Resim ve Heykel Kraliyet Akademisi’nin 1667’de kısmen kamuya açık olarak düzenlenen sergisini gördükten sonra, anılarında şöyle yazacaktı: “Aynı anda bu kadar muazzam sayıda ve çeşitte eseri görmenin benim için ne müthiş bir manzara olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez”.       Explication des peintures, sculptures, et autres ouvrages, de messieurs de

Bulaşıcı Medya Sanat Eleştirisini Nasıl Öldürdü – Ben Davis

Huffpost ve Buzzfeed’in kurucularından Jonah Peretti bugün “web-medya gurusu” olarak kabul ediliyor. Ancak bu yeni medya dalgasının, “kültür-bozumu” [culture jamming] veya “taktiksel medya” gibi yöntemlerden –Yes Men’in öncülük ettiği sol eğilimli medya-hack’leme numaralarından– türeyerek sanat alanı içerisinde nasıl yavaş yavaş üretildiğinin hikâyesini anlatmak gerekiyor. Jonah Peretti, 1990’larda internet ağının ticarileşmesini hedef alan postmodern bir eleştirmen

Sanat eleştirisinin sırtındaki küfe – Besim F. Dellaloğlu

Sanat eleştirisi birim sanat yapıtının üretilmesinden önce oluşmuş sanat anlayışlarını yapıta uygulayan bir SSE (Sanat Standartları Enstitüsü) testi değildir. Artık sanat eleştirisi öncelikle yapıta odaklanır ve onu tarihsel, sosyal, politik vb. yönleriyle tartışır. Figürsüz resim olur mu? Kafiyesiz şiir yazılır mı? İkinci tekil şahıs kipinde roman mümkün mü? Oyuncunun rolüyle özdeşleşmediği bir performansa oyunculuk denir

Sanat eleştirisinde neredeyiz? Platform ihtiyacının gerekliliği… – Kültigin Kağan Akbulut

Sermayeden, kurumlardan ve aktörlerden bağımsız bir sanat yayını nasıl kurulabilir? Online yayıncılık gelişirken sanat yazarlarının ne gibi bir görevi var? Türkiye’de güncel sanat konuşulmaya başlandığında en başa konulan meselelerden biri de sanat eleştirisinin eksikliği. Eleştiriden kasıt da tabii ki günceli yakalayan, yeni tartışma olanakları yaratan ve bağımsız bir alan açan eleştirinin eksikliği. Tamamen yok diyemeyiz