Sınıf meselesi mi, ‘Kürt kartı’ mı? – Ahmet Murat Aytaç

Ekonomik açıdan tabi durumda olanların saldırıya daha açık olması, daha kırılgan ve savunmasız bir pozisyonda olması kaçınılmaz. Fakat Türkiye’de yaşanan bu türden mikro ölçekli saldırganlıklarda sınıfsal konum gerekli koşul oluştursa da yeterli koşul olamamaktadır. Başka etnik kökenlerden gelen tarım işçilerinin benzer türden toplu saldırganlık biçimlerine, linç pratiklerine maruz kalmaması bunun en somut kanıtını oluşturur. Mevsimlik

Şengal’den Sakarya’ya uzanan el kimin? – İdil Uğurlu

Gün geçmiyor ki kadına yönelik taciz, tecavüz, sistematik şiddet ve katletme ile uyanmayalım. Her sabah adeta akıl tutulması diye tarif edilebilecek ve dehşet saçan yöntemlerle kadınların tecavüze uğraması, katledilmesi haberini alıyoruz. Yaşadığımız her mahalle, her sokak çalıştığımız tarım alanları, işyerleri adeta suç mahalline dönüştü. Devreye sokulan IŞİD aklı her kadının toplumdaki sosyal, politik konumuna göre