DEÜ Hastanesi’nde uzman doktora saldırı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisinde uzman doktor Yekta Anıl Güllü, bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesi sonrası serbest bırakıldı AKP’nin “sağlıkta şiddeti önleme” olarak sunduğu yasa hiçbir değişikliğe yol açmadı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son örneği İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin acil servisinde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü,

Sağlıkta Şiddet – 4: ‘Sağlık Torba Yasası’ içi boş ve çözüm yetisinden yoksundur!’ – Esra Üşüdür

SiyasiHaber, sağlık alanında danışmanlık yapan Av. Ziynet Özçelik ile cezai yaptırımlar üzerine konuştu: “Sağlık çalışanlarının öldürüldüğü bir süreçte ‘şiddetten koruyacak’ yasalar var demek mümkün değil. Sağlık Torba Yasasının 24. Maddesindeki düzenleme sorunun özüne yani suçun önlenmesine yönelik bir içeriğe sahip değildir.” AKP’nin hazırlamış olduğu sağlıkta farklı düzenlemeleri içeren ‘’Sağlık Torba Yasası’’ geçtiğimiz haftalarda kabul edildi.

Sağlıkta Şiddet – 3: ‘Cinsiyetçi iş bölümünden kaynaklanan şiddet sağlık hizmetinde de sürüyor’ – Esra Üşüdür

SiyasiHaber, ‘sağlıkta şiddet’ konusunu SES İstanbul Anadolu Şube Kadın Sekreteri Nilgün Demirtaş ve Şişli Şube Kadın Sekreteri İpek Deniz ile konuştu: “Hasta veya hasta yakınları hem müşteri, hem de erkekse evde, sokakta her yerde ilk yaptıklarını yapıyorlar. Şiddete başvuruyorlar.” Dr. Aynur Dağdemir: Samsun’da görev yaptığı hastanede, sekreterini eski eşinin şiddetinden korumak isteyen kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Sağlıkta Şiddet – 2: ‘Şehir hastaneleri şiddeti tetikliyor’ – Esra Üşüdür

AKP’nin hazırlamış olduğu sağlıkta farklı düzenlemeleri içeren ‘Sağlık Torba Yasası’ geçtiğimiz haftalarda kabul edildi. Sağlıkta şiddetin bir de “şehir hastaneleri” boyutu var. İstanbul Tabipler Odası Genel Yönetmeni Eyüp Ozan Toraman: “Merkezileşmiş aciller yoğunluğun artmasına sebep olacak. Şehir hastaneleri şiddeti tetikliyor.” İnsanları yaşatmak için çabalayan sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor hatta öldürülüyor. Yasalar şiddeti önleme konusunda

Sağlıkta Şiddet – 1: ‘Sağlık Torba Yasası’nın mantığında şiddeti önleme değil, şiddet var’ – Esra Üşüdür

2012-2018 yılları arasında kayıtlara geçen sağlıkta şiddet vakası 68 bin 375. Şiddetin nedenleri olarak sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümler gösteriliyor. İstanbul Tabipler Odası Genel Yönetmeni Eyüp Ozan Toraman, ‘Sağlık Torba Yasası’nın mantığında şiddet var.’ Şiddet her alanda artıyor ve meşrulaşıyor. Şiddetin vücut bulmuş olduğu alanlardan biri de sağlık alanı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul

Daha kaç sağlık çalışanı ölmeli

Urfa’da bulunan sağlık meslek ve emek örgütleri ile baro, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarına dikkat çekmek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. Urfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Sağlık Sen, Sağlık Sen, Urfa Aile Hekimleri Derneği ve Urfa Barosu, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarına karşı ortak basın açıklaması yaptı.

Cambaza Bak ve Kanun Teklifleri – Fikret İlkiz

Görevi insan sağlığı ve yaşamı olan tabiplerin görevleri başında saldırıya uğradıklarında vaktiyle hiçbir şey yapılmamış olduğu anlaşılan kanunlar yüzünden ölüm ve saldırıların sürmesinden çok korkarım. Sağlıkta şiddet nasıl önlenebilir? Tabiplerin yaşam hakkı kanunla korunabilir mi? Bir tuhaf kanun teklifi hikayesi mi, yoksa olup bitenler cambaza bak hikayesi mi? Tabiplerin görevleri sırasında sürekli saldırıya uğraması ve

Kabahatimiz hekim olmak, cezamız “sivil ölüm”, mücadelemiz müebbet… – Mihriban Yıldırım

Hekimler beyaz önlükleriyle sokaklara çıkıp Madde 5’e karşı çalışma hakkını savundu. Tüm bu mücadelelerle birlikte AKP yasayı tamamen çekmese bile iki kere değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ancak AKP’nin bizi sivil ölüme itme niyeti ortada, bizlerin sivil ölüm haline karşı sonuna kadar direnmekten başka şansımızın olmadığı da… Sağlık çalışanlarının bitmeyen gündemi ‘sağlıkta şiddet’ son olarak İstanbul’da

Ömer Faruk Gergerlioğlu: 2146 hekim güvenlik soruşturmasından geçememiştir. Bu soruşturma MİT fişlemesidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu; Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında komisyondaki yasa teklifinin KHKlileri ve Güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorları ilgilendiren 5. Maddesinin geri çekilmesi için komisyonda bir konuşma yaptı. Komisyon’da bir konuşma yapan HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, güvenlik soruşturması adı

Hekimler isyanda: ‘Çalışma Hakkı Engellenemez!’

Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlık Torba Yasa teklifini protesto ettiler. Önce TTB önünde basın açıklaması yapan hekimler, daha sonra Kuğulu Park’ta hak nöbeti tuttular. Ülkenin birçok ilinden Ankara’ya gelen hekimler sabah erken saatlerde Türk Tabipler Birliği’nde buluşarak TTB Merkez Konseyi, KESK