Yüzyıllık öykünün bakiyesi: Sağlıkta çöküş

İzmir Tabip Odası Başkanı, Prof. Dr. Funda Barlık Obuz ile nasıl bir Türkiye, nasıl bir sağlık ortamı sorularına yanıt aradık. Fotoğraf Evrensel Bundan yüzyıl önce kendi okulları özelinde İstanbul’un işgalini protesto eden tıbbiyeliler bugün de sadece bedensel sağlıkla uğraşmıyor. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dedikleri için yargılanan hekimlerden olan İzmir Tabip Odası Başkanı, Prof. Dr.

2019 Yılı Sağlık Bütçesi ve Sağlıkta Dönüşüm’de Ne Dediler, Ne Oldu? – Cavit Işık Yavuz

TTB yayını Toplum ve Hekim dergisi yeni sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Altı farklı yazı içeren sayıda siyaset bilimci ve yazarların katılımıyla yapılan “24 Haziran Sonrasında Türkiye: Ne Yapmalı(yız)? Nasıl Yapmalı(yız)?” başlıklı yuvarlak masa toplantısının bant çözümlemelerine yer veriliyor. Diğer yazılar arasında Sağlık Politikaları başlığında “Bütçe 2019 ve Sağlık”, tütün başlığında “Sağlığın Kültürel Boyutları ve Toplumsal Cinsiyet

ATO başkanı Vedat Bulut: ‘Hastaların 2017 yılında cepten yaptığı yıllık ortalama harcama 500 TL’nin altındayken, şu anda 1000 TL’nin üzerinde’

Sağlık alanın 2018’ni değerlendiren ATO Başkanı Bulut, kriz ortamının sağlığı çok kötü etkilediğini, ilaç alımlarında sıkıntı olduğunu söyledi. Sağlık alanı, kriz gerekçesiyle bazı ameliyatların yapılmadığı ve şiddetin sürdüğü bir yıl yaşadı. Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, krizin sağlık alanına etkisine dikkat çekerek, şu anda 500 kadar ilacın piyasada temin edilemediğini söyledi. Türkiye’nin sağlık alanında

Beyaz önlükte kan var – Zeki Gül

Şiddet bağlamında ‘saldırganlığın nereden kaynaklandığı’ sorusu ezelden bugüne mirastır diyebiliriz. Ama, şiddetin kökenini anlamaya çalışmak ile mazeret üretme çabası arasındaki farkı silikleştirmeye dönük her çaba gayriahlakidir aynı zamanda. Aynen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgularında izlendiği üzere. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son kırk yılda çok katmanlı. Sahi, dönemin TTB Merkez Konsey Üyesi, Diş Hekimi Sevinç Özgüner’i