Algısal denetim teorisi, insanlardan ayırt edilmeyen robotlar çağını başlatabilir

Mühendisler insan gibi yürüyen robot yapmak için psikolojiden yararlandı Mühendisler “algısal denetim teorisini” insan gibi hareket etmesine yardımcı olmak için küçük bir robota kodladı (Manchester Üniversitesi) Psikologlar ve robotik mühendislerinin emsalsiz işbirliği sayesinde robotların yürüme yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacak özgün bir metot keşfedildi. Manchester Üniversitesi araştırmacıları, Lego’dan yapılmış bir robota psikolojik bir teori kodlandığında ne olacağını

Oxford Economics: ”Robotlar 2030’a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir’

İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics’e göre, robotlar 11 yılda dünya genelinde imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir. Şirket işsiz kalacak bu kişilerin, otomasyon nedeniyle hizmet sektöründe de iş bulmakta zorlanacağına dikkat çekti. Oxford Economics bununla birlikte artan otomasyonun istihdamı ve ekonomik büyümeyi artıracağını vurguladı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak gelir eşitsizliğine

Robotların ‘yapay zekası’ sizi yeryüzü cennetine taşır mı? – Fikret Başkaya

Kapitalistler için robotlar bulunmaz nimettir zira, robot acıkmaz, susamaz, yorulmaz, dinlenme ihtiyacı duymaz, ücret istemez, ücret artışı talep etmez, hastalanmaz, grev yapmaz, çocukları yoktur… Velhasıl mükemmel “işçilerdir…”. Lâkin kapitalistler için robotların bir de kusuru var: Robot satın almaz… Robotlar, insanın bazı özelliklerini taklit edebilen makinalar. Robot kavramı ilk defa Çek yazar-dramaturg, Karel Capek tarafından bir

Koşar: Kapitalizmde robotların tüm işleri devralması mümkün değil

Sarphan Uzunoğlu Robotların hayatımızdaki yeri ve varlıklarının yoğunlaşmasıyla ilgili konuşurken neredeyse tüm sosyal bilim alanlarına referans vermek mümkün. Zira onlarla ilişkilerimizi tıpkı insanlarla kurduğumuz gibi kuruyoruz. Ancak söz konusu işlerimiz olduğunda robotların işimizi elimizden alacağı düşüncesi, sanıyorum birçoğumuz açısından korkutucu. Konuyla ilgili Bill Gates’ten Elon Musk’a bir sürü insan fikrini belirtiyor ve bu fikirler belirli

Yapay Zeka, Robotlar ve Sınıf Mücadelesi – Evren Yurttaş

Korkut Boratav Sol.org‘da “Dünya Emek Havuzu ve Robotlar” başlıklı bir yazı kaleme aldı.1 Aslında Boratav’ın da tartıştığı konu, bir süredir öyle veya böyle sol tarafından tartışılıyordu.2 Dipnotta da belirttiğimiz gibi yazılan yazılarda üç eğilim tespit ediyoruz: 1) Boratav’ın temsil ettiği “kapitalizmin doğası gereği, akrep gibi” olduğunu, “kendisini yaşatan işçi sınıfını yok ederek intihar etmekte; kendi