Yeni sansür – Ragıp Duran

Sanal dünya kâh içbükey kâh dışbükey bir ayna gibidir. Bazen beyazı kara gösterir. Kimi zaman hiçbir şey göstermez. Nadiren de gerçeğin ucunu faş eder. Sansür de modernleşti… Sadece iletişim uzmanları değil, bilgisayar programcıları, siyasal bilimciler, sosyologlar ve tarihçiler de günümüzde git gide önem kazanan bir olgu üzerine düşünüyor, tartışıyor: Sosyal Medya’nın yeni ve farklı bir