TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) COVID-19 Pandemisi ile mücadelede kritik önemde olan sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı. Yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası olduğu bulgusunu ortaya koyan anket, sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım konusunda hâlâ ciddi eksiklikler yaşadığını gösteriyor.

Ön rapor: Sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin kurumunda birden fazla Covid-19 hastası var

74 kentte yüzlerce sağlık çalışanıyla yapılan anket çalışmasında korkutan sonuçlar ortaya çıktı. TTB, sağlıkçıların salgına yakalanmasının mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede kritik önemde olan sağlık çalışanlarının virüse maruz kalımını ölçmek amacıyla hazırladığı risk değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı. Rapora göre yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin