Tufan’a karşı Nuh olmak – Abdulmelik Ş. Bekir

Gılgamış ona, Utnapiştim’e dedi: Gökyüzünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği yere girmiş, Humbaba’yı yok etmiştik! Dağların yolaklarında aslanları vurmuştuk! Şimdi en sevdiğim arkadaşım Engidu’yu kaybettim. Ben de mi onun kaderini paylaşacağım? Bana söyle, ölümsüzlüğü nasıl bulurum? Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi: Ea, tanrıların verdikleri kararı, kamıştan bir çite anlattı: “Kamış çit, kamış çit! Duvar, duvar!

Vartavar Yortusu bugün kutlanıyor

Hıristiyanların Nuh Tufanı’yla ilgili, yaklaşık beş bin senedir kutladığı bir bayram olan Vartavar bugün kutlanıyor. Ermenice’de gül anlamına gelen “Vart” ile parıltı anlamına gelen “Var” sözcüklerinden oluşan Vartavar, Ermenilerin yaklaşık beş bin senedir kutladıkları bir bayram ya da bir diğer tabirle yortu. Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan bu bayram Nuh Tufanı’nı anlatıyor. “Su