‘Nobel Ekonomi Ödülü’ iklim değişikliği ekonomisinin babası Nordhaus’un

Nordhaus’un ödülü alması iklim değişikliği mücadelesinde yer alan herkesi hem meselenin yaygın şekilde görünür olması hem de bu alanda çalışanlara kıymet verilmesi açısından heyecanlandırdı. William Nordhaus, 77 yaşında. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu. Yale Üniversitesi’nde çevresel ekonomi alanında çalışan bir profesör. İklim değişikliği ve ekonomi arasındaki etkileşimi tanımlayan “ilk nicel modeli” ortaya koymasıyla biliniyor. İklim değişikliğinin