Tatlin Kulesi ve Devrimci Sanat – Lev Troçki

İnsan, dağları ve nehirleri yeniden düzenlemekle uğraşacak ve ısrarla, defalarca doğada iyileştirmeler gerçekleştirecek. Sonunda yeryüzünü yeniden inşa etmiş olacak: kendi imgesinde olmasa da, en azından kendi beğenisine uygun olarak. Beğenisinin kötü olacağına dair en ufak bir korkumuz yok. Son yıllarda en çok mimarlık zarara uğradı. Sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil bu; eski yapılar

Brest Litovsk’da Barış – Tayfun Mater

Alman Orduları Doğu Cephesi karargahı Brest-Litovsk Kalesi’nde buluştular, üç ay aralıklarla süren müzakerelerde barışa imza atıldı, Büyük Savaş’ın Doğu Cephesi’nde silahlar sustu. Müzakerenin başrolünde Troçki vardı. Brest-Litovsk kasabası savaşın başında Rus saldırılarıyla neredeyse yok edilmişti. Barış müzakereleri toplanmaya uygun, ayakta kalan tek yer olan Kale’de yapılacaktı. Heyetler Kale’nin ortasındaki pavyon ve kulübelere yerleştirildiler. Kalenin çevresi

Çağımızda Sanat ve Siyaset – Lev Troçki

Genel anlamda sanat insanın bütünlüklü ve ahenkli bir hayat sürme ihtiyacının dışavurumudur; yani, sınıflı bir toplumun onu mahrum bıraktığı en temel şeylere duyduğu ihtiyacın ifadesi. Bu yüzden, gerçekliğe karşı bilinçli ya da bilinçsiz, etkin ya da edilgin, iyimser ya da kötümser bir isyan, gerçek anlamda yaratıcı bir sanat eserinin ayrılmaz parçasıdır. Sanattaki her yeni eğilim

Lev Troçki sürgünde yaşadığı Meksika’da öldürüldü

Sovyet devriminin önderlerinden Leon (Lev) Troçki, sürgünde yaşadığı Meksika’da 20 Ağustos 1940’da Stalin’in bir ajanı tarafından öldürüldü. 1917 Devrimi’nde ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasında rol oynayan figürlerden Troçki, Josef Stalin ile girdiği mücadeleyi kaybedince, karşı devrimcilik yapmakla suçlanarak sürgün edilmiş, 1929 — 1933 yılları arasında İstanbul Büyükada’da yaşamıştı.1929’da Sovyet vatandaşlığından çıkarılan Troçki, yaşamının son yıllarını Meksika’da geçirmiş