Kürt siyasal hareketi tarihi, aynı zamanda Kürt ihanet tarihi gibi! – Mehmet Korkmaz

Emekli öğretmen Erkan Aslan, Kürt isyanlarını bastıran askeri birliklerde görev yapan babası Şerif Aslan’ın anılarını derledi. Anılarda, Ağrı ve Şeyh Sait isyanları ağırlıklı yer tutuyor. Ağrı ve Şeyh Sait isyanlarını bastıran askeri birlikte görev yapan Muşlu Kürt başçavuş Şerif Arslan’ın anıları kitap oluyor. Kitabı yayına hazırlayan Şerif başçavuşun emekli öğretmen oğlu Erkan Arslan’ın derlediği anılara

‘Devlet aklına’ güven – H. Selim Açan

“Devlet aklı”nın ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak isteyenler, İttihat Terakki ve sonrasına kadar da gitmeden Kürt ve Türk kamuoyunun kapalı kapılar arkasında neler konuşulduğunu hâlâ tam olarak bilmediği “çözüm” süreci görüşmelerinde masada oturan devlet temsilcilerinden birinin bir taraftan da 2015 sonrası yürürlüğe konan “Çökertme Planı”nı hazırlayan stratejistlerden biri olduğunu hatırlarlarsa “devlet aklı” denilen mekanizmanın