Karnaval: Siyasete yurttaşça müdahale – Nejla Kurul

Yaşam uğraşısının boyun eğen, sessiz ve sıradan bir yönü var. Lefebvre, yaşamın tarih taşımayan, gösterişsiz, kişiyi meşgul edip duran ve uğraştıran yönünü çok iyi anlatıyor: “Gündelik hayat mütevazı ve sağlamdır, doğal olandır, kısımları ve parçaları belli bir zaman kullanımı içinde, kuşkuya meydan vermeyecek bir biçimde birbirlerine bağlanan şey”lerdir. Yani etrafında ne yaşanıyor olursa olsun, herkesin