DİSK: Asgari ücret net 2800 lira olmalıdır

DİSK ‘Yaşanabilir ücret yaşanabilir memleket için asgari ücret net 2800 lira olmalıdır’ dedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2019 asgari ücreti için tespitlerini ve taleplerini açıkladı. DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptı.   ‘ASGARİ ÜCRET ON MİLYONLARIN DERDİDİR’ “Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren

Geçin ‘helâl turizm’i, ‘helâl porno’ kapıda! – Tayfun Atay

Uzun yıllar İslami siyasetin içerisinde olduktan sonra şimdi CHP saflarında Meclis’te bulunan Mehmet Bekaroğlu’nun birkaç hafta önce TBMM Bütçe Plan Komisyonu’nda yaptığı konuşmadaki sözler sanırım yeterince değerlendirilip tartışılmadan uçtu gitti. “Uçmasın, yazıya dökülüp kalsın” diyerek biraz geç de olsa bu sözlere dönmek geldi içimden!.. Bekaroğlu, Komisyon’da Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helâl Akreditasyon (ki bizi

Bilişim çağında toplumsal devrim – Haluk Yurtsever

Bilişim çağında toplumsal devrim1 Marx’ın formülüyle var olan üretim-mülkiyet ilişkilerinin, maddi üretici güçlerin gelişmesinin engeli haline geldiği yeni bir “toplumsal devrim çağı”nın içindeyiz. Dünya ve Türkiye siyasetinde yaşananlara, kapitalist sömürü ve hükmetme düzeninin gündelik yaşamdaki yansımalarına, emekçi sınıfların, ezilenlerin sömürü ve baskı karşısındaki genel durumuna bakıldığında bu saptama gerçeklikten uzak ve “iyimser” bulunabilir. Devrimci pratiğin,

Robotların ‘yapay zekası’ sizi yeryüzü cennetine taşır mı? – Fikret Başkaya

Kapitalistler için robotlar bulunmaz nimettir zira, robot acıkmaz, susamaz, yorulmaz, dinlenme ihtiyacı duymaz, ücret istemez, ücret artışı talep etmez, hastalanmaz, grev yapmaz, çocukları yoktur… Velhasıl mükemmel “işçilerdir…”. Lâkin kapitalistler için robotların bir de kusuru var: Robot satın almaz… Robotlar, insanın bazı özelliklerini taklit edebilen makinalar. Robot kavramı ilk defa Çek yazar-dramaturg, Karel Capek tarafından bir

Kapitalizme karşı yeni eğitim modelleri

Sermaye birikiminin içinde bulunduğumuz aşamasında eğitime yapılacak radikal müdahalelerin yapısal dönüşümlere yol açması kuvvetle muhtemel. Yapının imtiyazlıları olan kapitalistler dışındaki kesimler, demokratikleşmesi kaçınılmaz olan bilginin bireye mal edilmesi için bütün eğitim rejiminde gerçekleştirilecek dönüşümleri talep edebilirler. Bunun için mevcut eğitim rejiminin sorunlarının nasıl çözüleceği sorusundan ziyade, muhayyel gelecekteki toplumun eğitim rejiminin nasıl olacağı sorusuna odaklanmak

Prof. Hamzaoğlu: “Kapitalizm, Kanseri Bir Yanardağ Gibi Püskürtüyor”

Dr. Hamzaoğlu “Kanser, kapitalizmin hastalığı değil ama kapitalizmin doğayı, sağlıklı çevreyi bozan yanlarıyla tetiklediği bir süreç” diyor. Ekonomik krizin toplum sağlığı üzerindeki etkilerinden bir kısmını hastanelerde ameliyatların durdurulması, kur farkı nedeniyle getirilmeyen ilaç ve tıbbi cihazların tedavileri olumsuz etkilemesine dair kısıtlı sayıda haberden takip ediyoruz. Krize bağlı işsizlik nedeniyle olduğu belirtilen intihar olgularının haber yapılışının

Hayatımıza kayyım atanmışsa – Yıldırım Türker

Epeydir yazmıyorum. Oturup kalkıp şu aralar birbirimize yazabilecek neyimiz olduğunu düşünüyorum. Kanımca köşe yazarları, afili meslekleriyle birlikte havaya uçuverdiler. Bunun kutlu bir dönemeç olduğuna inanmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Neden hala köşelerden konuşuruz, köşelere çağrılırız, bunu anlamsız, dahası gülünç buluyorum. Buradan doğru sizlere en derinine kadar bildiğiniz, acısıyla kavrulduğunuz zulmün dökümünü kendi çok bilmişliğimle bir de ben

İŞÇİ SAĞLIĞI HANGİ ZEMİNDEN DOĞRU KONUŞMAYI HAKEDER? (4) Kapitalist Üretim İlişkileri ve İşin İnsana, İnsanın İşe Uygunluğu – Levent KOŞAR

3. Kapitalist Üretim İlişkileri ve İşin İnsana, İnsanın İşe Uygunluğu: Sınıflı toplumlarda ve bu soyutlama içerisinde “işin işçiye, işçinin işe uygunluğu” nasıl olacak? “İşçi sağlığı kavramını kapitalist üretim ilişkileri içerisinde” tanımlamaya yönelirsek, “klasik tanım”da ve ILO/WHO tanımında belirtilen “işin insana, insanın işe uygunluğunu sağlamak” nasıl olacak? Türk Dil Kurumu tarafından; “Uygun = Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı” olarak

Ulus devlet mi, demokratik ulus mu? – Nejat Uğraş

Devlet ya da örgütlenmiş ahlâksızlık -içeride: Polis, mahkemeler, sınıflar, ticaret, aile; dışarıda: Kudret iradesi, savaş, fetih, öç alma. Friedrich Nietzsche   Sevgili dostum, yoldaşım İbrahim Ayhan’ın anısına saygıyla… Kürt sorununun Türkiye Cumhuriyeti devletinin en ağır ve en meşakkatli sorunu olarak birden fazla çıkmazı içinde barındıran, iktidarları çözücü bir etkiye sahip olduğu aşikâr. Yüz yıllık çok

Biyoçeşitlilik pazara sunulacak

Biyolojik çeşitlilik kayıt altına alınıp fişlenirken, 60’a yakın ilde bu işlemi bitirdiler. Biyoçeşitliliği kapitalist pazar ürünü olarak gören bakanlık, bilgileri uluslararası patent şirketleriyle paylaşarak pazarlayacak Tabiatı ve Biyoçeşit Koruma adı verilen yasa tasarısının, tüm koruma alanları üstündeki koruma statülerinin kaldırılması ile biyoçeşitliliğin ticarileştirme adımları atılmış ve Meclis’e taşınan yasa yoğun tepkiler sonucuMeclis gündemine girememişti. Ancak