David Harvey: Neo-liberalizm neo-faşizmin istismarına açık kitle tabanı yaratıyor

David Harvey: “Neo-liberal proje hala hayatta ve iyi durumda. Sorun şu ki, neo-liberalizm artık kitlelerin rızasını aramıyor. Meşruiyetini kaybetti. [Daha önce] neo-liberalizmin devlet otoriterliği ile bir ittifak içine girmeden hayatta kalamayacağını işaret etmiştim. Şimdi neo-faşizmle bir ittifak yolunda ilerliyor.” Çeviri: SiyasiHaber Ünlü Marksist kuramcı David Harvey, The Wire ile yaptığı röportajda, neo-liberal projenin yarattığı sorunlar ile popülist

Kapitalizmin çevrecileri şaşkın

İklim değişikliğinin etkilerinin sıklıkla görülmeye başlandığı son yıllarda, ‘çevreciler’ olarak nitelenen bazı yapılar alternatif çözümler ararken, kendi aralarında da anlaşmazlık yaşadıkları belirtildi. Bilim insanları, gezegende yaşanacak büyük felaketlere engel olabilmek için küresel ısınmanın 1.5 dereceyi geçmemesi konusunda tüm dünyayı uyarıyor. Çoktan aşılmış olan bu sınır için havanda su dövülen bazı fikirler ortaya atılıyor. Bu fikirlerden

Marksizm ve Doğal Sınırlar: Ekolojik Bir Eleştiri ve Bir Yeniden İnşa Denemesi – Ted Benton

Soldaki pek çok kişi “yeşil” ve sosyalist perspektiflerin yeniden birleştirilmesine bir umut kaynağı olarak bakıyor. Bunda haklı olduklarına inanıyor, bu umudu paylaşıyorum. Ancak, Yeşil siyaset ve kültür hareketleri içinde bazı önemli akımlar (anladıkları şekliyle) sosyalizme husumet beslerken, sosyalist solun ekolojik siyasetin yükselişine karşı verdiği tepkinin büyük ölçüde netlikten uzak olduğu da bir vakıa.[1] Ben bu yazıda

Kapitalizm öldürür

Küresel ısınmayla birlikte yaşanan iklim değişikliği gün geçtikçe kendini daha çok hiassettirmeye devam ederken, yetkililerin iklim değişikliği karşısında hala ciddi önlemler almamasına yönelik tepkiler büyüyor. Dün eş zamanlı olarak İsviçre’nin Cenevre, Zürih, Bern, Fribourg, Delemont ve Lozan kentlerinde alanlara çıkan onbinlerce insan, “İklimi değil sistemi değiştirin” dedi. “İklimi değil, sistemi değiştirin”, “Gezegenimizi kurtarın”, “Biz iklimden

Venezuela tipi anti-emperyalizm mümkün mü? – İlhan Uzgel

ABD birçok fazla zayıflığı ve tutarsızlığı olan bir modeli zamana yayarak, başarısızlığını bütün dünyanın gözüne sokarak, kendi halkına tasfiye ettiriyor. Bu noktada sosyalist model denemesinin ABD yaptırımlarına ve dolarla belirlenen petrol fiyatlarına bağlı olması da zaten kendi içinde yeterince ironiyi barındırıyor. Sonuçta, Chavez’in Bolivarcılığı çevre bir ülkenin merkeze bağımlılığını azaltmadığı gibi, kırılganlığını artıran, küçük bir

OXFAM’IN KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER RAPORU VE SEÇKİNLERİN DAVOS ZİRVESİ – Mustafa Durmuş

Kapitalizm tarihsel olarak ikinci büyük küresel krizini 2008 Finansal Krizi ve ardından gelen Büyük Resesyon ile yaşadı. Aradan geçen 10 yılda başta işçiler olmak üzere tüm emekçi kesimler, halklar büyük ekonomik ve sosyal sıkıntılar yaşadılar. Yatırımlar durdu, işyerleri kapandı ve işsizlik görülmemiş ölçüde arttı. Bu 10 yılın sonunda işsizlikteki azalma ve istihdam artışı ancak esnek,

Endülüs’te komünal yaşama dayalı bir köy: Marinaleda

İspanya’da kapitalizmin yıkımına karşı komünal üretim tarzını benimseyen bir köy, Marinaleda. Sağın giderek güçlendiği Endülüs’te sosyalizmi, komünizmi ve hümanizmi tek potada eriten köyün belediye başkanı Sánchez Gordillo, günümüz kapitalist sistemini ‘faşizmin yeni bir türü’ olarak nitelendiriyor ve “Burada toprak herkesin” diyor. Britanya’dan buraya taşınan köy sakini Burke de, “Topluluğa farklı bir gözden bakan bir şeyin parçası olmak harika”

Sera etkisi yaratan gazların tarafları; yayanlar-yutanlar – Beyza Üstün

İklim değişimi ve “iklim krizi” siyasi tartışmaları içinde belirleyici olan sera gazlarının doğal ve endüstriyel salınımları ile stratejik yolculuğa katıldıklarını biliyoruz. Endüstrinin katkısının ise nedenselliğinden koparılıp tartışılamayacağı, kapitalizmin tarihselliğinden, varlığından ve belirleyiciliğinden ayrıştırılamayacağını bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum. Pek çok üretim tarafından salınan emisyonlar; salınımlarının ardından, atmosferik şartlarda (sıcaklık, basıç, nem ortamında) taşınarak, doğal

Nükleer iklim krizine çözüm olabilir mi?

Kapitalizmin dünyayı yok olmaya sürükleyen üretim biçimlerinden vazgeçmeyeceği ya da vazgeçemeyeceği artık daha net görülebiliyor. Ekolojik krizi yaratan kapitalizm, iklim sorununu nükleerle çözme peşinde Küresel ısınma ile mücadele edildiği savlanan iklim zirvelerinde havanda su dövülürken diğer yandan iklim sorununun çözmek adına bazı ‘bilim’ insanları nükleer santralleri çözüm olarak önermeleri dikkat çekiyor. Politika bilimci Joshua S.

Hayvan hakları aktivizmi ve yabancılaşma – Tunca Özlen

Hayvan hakları aktivizmini, bu düzeni yıkmadan onun içinde kurtarılmış bir alan yaratmak için yapmak, aktivizme karşı yabancılaşmadır. Kapitalizmin er geç aşılmasıyla beraber, tüm bu yabancılaşma biçimleri de arkamızda kalmalıdır. Kayseri’de okul çıkışı evlerine dönerken köpek saldırısına uğrayan iki lise öğrencisinden birinin ölümü, son yıllarda adeta iki “ulus”a bölünen toplumu, bu başlıkta da hızla ve keskin