OECD ülkeleri arasında kamuda en az kadının çalıştığı ülke Türkiye

Genel-İş’in hazırladığı rapora göre OECD ülkelerinin ortalamasında kadınların kamu sektöründe istihdam oranı yüzde 60, erkeklerin yüzde 40’ken Türkiye’de yüzde 25’e yüzde 74. DİSK’e bağlı Genel-İş Araştırma Dairesi’nin her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Kamu İstihdam Raporu’nun bu yıl beşincisini yayınladı. Bu yıl koronavirüs pandemisinin etkilerinin de dahil edildiği rapor ‘Covid-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporu’ adını taşıyor.