İmar Barışı’na aykırı 4 bin kaçak yapı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal sit alanlarında imar barışına aykırı 4 bine yakın yapı tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında 2018 yılında inşaatına başlanan ve faaliyetleri hala devam eden yapıların tespiti için özel bir ekip kurdu. Ekip tarafından, Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) ve doğal sit alanlarının