Atina demokrasisinin çağımıza etkileri 2: İslam etkili toplumların bakış ve yorumu – Erdoğan Işık

Günümüz Batı dillerindeki politik terminolojinin belirleyici kavramı olan “politika”, Helence kökenli olup, bir kent, kent devleti veya devlet ile ilişkili olan anlamındadır. Buna karşın Doğu’da belirleyici olan ve Arapça kökenli kavram siyasa, at bakıcılığı ve terbiyesi ile ilişkili olup İslam etkili politik terminolojideki kullanımı geç dönemlerdendir. Doğu ile Helenler arasındaki ilk düşünsel etkileşimler konusundaki bilgi