Şiir, aşk ve sevgiliye yaklaşım – Enver Topaloğlu

Modern şiirin temel sorunlarından biri sevgililik ilişkisi ve aşktır. Konumuz bağlamında İkinci Yeni şiirinde aşk anlayışı ve sevgiliye yaklaşım tarzına İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan ve Cemal Süreya’nın şiirlerinden örneklerle daha yakından bakalım. Hayatla “fena halde” ilişki içindedir şiir. Çünkü hayat dile muhtaçtır. Şiirse hayatın muhtaç olduğu dili kullanır, biçim verir, yaratır,

Modern Türkçe şiirin seslileri – X – Enver Topaloğlu

Modern Türkçe şiiri kapsayan, birikimi, deneyimi temsil eden bir liste sunmuştuk. Bu yazımızda, listenin sonuna gelerek şiirde yeniliğe öncülük eden şairlerden biri olan Ülkü Tamer’in şiir anlayışını ve şiirindeki öncülüğü şiirlerinden örneklerle açıklayacağız. “Modern Türkçe şiirin seslileri” olarak okunmasını önerdiğimiz şairleri ve şiirlerini tanıtan yolculuğun sonuna geldik. Şairleri doğum tarihi sırasına göre konu ettiğimizi daha

Modern Türkçe şiirin seslileri – IX – Enver Topaloğlu

Modern Türkçe şiiri kapsayan, ilk kez şiir okumaya niyetlenenler için bir liste sunmuştuk. Bu yazıda okuyanı yaşamaya, umuda, sevince kışkırtan şiiriyle Gülten Akın’ın modern Türkçe şiirdeki yenilikçiliğini ve öncülüğünü şiirlerinden örneklerle açıklamaya çalışacağız. İkinci Yeni’nin yenilikçi, özgürlükçü girişimi, özellikle genç şaire büyük bir özgüven sağlamıştır. Dalgaya yöneltilen sağlı sollu eleştiriler karşısında şiirde yenilikçilikten yana olanlar

Modern Türkçe şiirin seslileri – VIII – Enver Topaloğlu

“Modern Türkçe Şiirin Seslileri” listemizin on altı şairi arasında yer alan Cemal Süreya, bütün şiirleri sözcük sözcük, dize dize, betik betik okunacak bir şairdir. Çünkü o, anadili olmamasına karşın Türkçenin kurucu şairlerinden biri olmuştur. Şair olarak da bir model oluşturur. Şiir yazmıştır, şiir üzerine düşünmüştür. İkinci Yeni dalgasının oluşumunda kurucu faktör olan kendiliğindenlik önemlidir. Dalganın

Modern Türkçe şiirin seslileri – VII – Enver Topaloğlu

Modern Türkçe şiiri kapsayan, birikimi, deneyimi temsil eden bir liste sunmuştuk. Bu yazıda modern Türkçe şiire yaptığı öncü ve yenilikçi katkılarıyla Edip Cansever’in şairliğini ve dilinin ifade tekniklerini şiirlerinden örneklerle açıklayacağız. İkinci Yeni dalgası, sadece Garip’e karşı çıkan, onu aşmak için gerçekleşmiş bir yenilik girişimi olmamıştır. Ancak onu aştığı da doğrudur. Garip çıkışının, İkinci Yeni

1950’lerde Pazar Postası ve İkinci Yeni – Emel Aksaç

1950 seçimlerinin hemen ardı… CHP seçimi kaybediyor. Pazar Postası, 1951 Şubatı’nda ilk sayısını yayımlıyor. Yeni Dergi, Halkın Dostları, İkinci Yeni, Behice Boran’ın liderliğinde Türkiye İşçi Partisi… İkinci Yeni’nin şiir tavrının yarattığı tartışmalar…. Ardımızda bıraktığımız yılların edebiyat tartışmaları! Dünyada ikinci savaşın yıkıcılığı ve neden olduğu halet-i ruhiye yaşanırken, Türkiye’de CHP’nin 1950 seçimini kaybetmesinin ardından Şubat 1951’de

Kedilerle oynayan şiirler – Enver Topaloğlu

Kedi ve eşik benzetmesi, ilişkisi, çağrışımı aitsizliği, kendine özgülüğü, hiçbir yerde olmamayı da akla getiriyor. Buna dayanarak kedi ile şair arasında da bir benzetme yapılabilir mi? İkinci Yeni dalgasının olduğu kadar modern Türkçe şiirin de ufkunu açan yelpazesini genişleten şairlerden Edip Cansever’in 1970’te yayımlanan “Kirli Ağustos” adlı kitabında “Ha Yanıp Söndü Ha Yanıp Sönmedı̇ Bı̇r

Garip ve İkinci Yeni arasında güçlü bir ses: Gölgeler Çürürken

Devrim Horlu’nun şiiri, aklı zorlayan bir şiir değildir. İmgeleri de öyle İkinci Yeni’nin kapalı anlatımı, Divan şiirinin mazmunları gibi ağır değildir. Bir Divan şairi gibi okura ipuçları vererek mazmununa ulaşmasını beklemez Horlu, ama açık açık da anlatmak istediğini de vermez. Horlu’nun şiirinde dil ve imge yan yana yürür. “Hepimiz güzel şiir yazmaya çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki