İkinci Cinsiyet’in başına gelenler – Gülnur Acar Savran

Kitabı bu tartışmalardan önce yazan Simone de Beauvoir için ise “sexe” doğal olanla toplumsal olanın diyalektik birliğini ifade eder: Zaten Le deuxième sexe’de anlatılan da bu birliğin tarihsel olarak oluşma sürecidir Simone de Beauvoir’ın en önemli eseri ve feminizmin başucu kaynaklarından Le deuxième sexe 1949’da yayımlandı. Türkçe’ye ise 1970’li yıllarda Kadın başlığıyla Bertan Onaran tarafından

Simone de Beauvoir ‘güçlü kadın’ olmaya inanmıyordu

Soren Kierkegaard’ın Meseller’indeki ‘güçlü kadın’, kocası, çocukları ve şehri tarafından toplumsal ekonomi ve başarıya katkıları nedeniyle övgüyle karşılanır ama Beauvoir, bu tür bir methiyenin, kadınların karşılıksız biçimde kendilerini feda etmelerini sağlayan, evlerini kendileri hariç herkes için huzur ve dinlenme amacıyla kullanılan kutsal bir alan haline getirtmeye çalışmalarını amaçlayan bir yem olduğunu düşünüyordu. Kate Kirkpatrick Simone