Gelecek kuşaklar için yeni bir ‘geçmiş’: Cevahir – Soner Sert

Hüseyin Solgun’un kaleme aldığı ‘Cevahir’ kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Kitapta, Hüseyin Cevahir’in kısa süren yaşamı, Solgun’un birinci ağızdan edindiği tanıklıklar ve dönemin yazılı belgeleri üzerinden anlatılıyor. Dönemin siyaset anlayışı, eylem ve teorik çalışmaları Solgun tarafından inceleniyor ve bugünün süzgecinden geçirilerek kronolojik olarak okura sunuluyor. Türkiye devrimci tarihinin en özgün, nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri

Gelecek kuşaklar için yeni bir ‘geçmiş’: Cevahir

Türkiye devrimci tarihinin en özgün, nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri Hüseyin Cevahir. Edebiyatla, daha doğrusu sanatla kurduğu yetkin ilişkisi, üç sene İstanbul Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldıktan sonra yüreğinin sesini dinleyerek, devrimci mücadeleye daha çok katılmak, kendini bütünüyle adamak için dönemin kaynayan kazanı Ankara Üniversitesi SBF’ye kayıt yaptırması, Pîr olması fakat bu sosyal statünün kazançlarını istismar