Demokrasi sağlıktır – Osman Elbek

Devlet aklı, hekimlerden hastalar arasında ayrım yapmalarını ve kendisinin “terörist” saydığı kişilere hasta olunca sağlık hizmeti sunmamalarını talep ediyor. Oysa hekimliğin rengi hakî değil, beyazdır. Tüm renkleri bünyesinde toplayan beyaz… Yerel seçim sonrası ülke sathında Yüksek Seçim Kurulu destekli başlayan sandık darbesinin, (şimdilik) Ankara’nın doğusunda kayyımlar yoluyla idari darbe biçiminde sürdürüleceği anlaşılıyor. Öte yandan kutuplaştırma

Açlık Grevleri ve Sağlık Emekçilerinin Sorumluluğu – Halis Yerlikaya & Onur Naci Karahancı

Sonuçları tıbbi boyut kazanan açlık grevleri, hangi koşullarda ve hangi taleplerle yapıldığından bağımsız olarak tıbbi ve etik boyutlarıyla sağlık emekçilerinin gündeminde yer alır. Ancak açlık grevcisi hasta değildir. Bundan yıllar önce açlık grevleri sonucunda cezaevlerinden ölüm haberleri yükselirken Türk Tabipleri Birliği yaptığı bir basın açıklamasında John Donne’nin dizelerinden bir alıntıyla şöyle diyordu:  “hiç kimse bir