Salgın kime yarıyor? – İlhan Uzgel

Salgın yüzünden günlük hayata dair birçok şey değişecek. Ama küresel kapitalizmin ABD hegemonyası altındaki işleyişi şimdilik devam edecek. Bunun formatında bir değişiklik yaşanacak. Hegemonik güç el değiştirmeyecek ama hegemonik mantık değişecek. Bu aynı zamanda küresel sistemin işleyişinde de bir değişiklik anlamına gelecek. ABD iktisadi olarak daha izolasyonist olacak, küreselleşme karşıtlığını sürdürecek ama dış politikada daha

ABD-Çin savaşı ve aşağıdan hareketler – Raúl Zibechi

Uruguaylı yazar ve siyasi kuramcı Raúl Zibechi, ABD ile Çin-Rusya ekseninde devam eden yeni hegemonya mücadelesine ve bu mücadelenin gelecekte doğurabileceği olası sonuçlara dair kaleme aldığı yazısında, “değişim güçleri olarak, kendi projemizi ilerletmek doğrultusunda üsttekilerin kendi aralarındaki ihtilaftan özerk biçimde faydalanmalıyız” diyor ve ekliyor: “Ama bunu yaparken bizi etkisizleştirmeme koşulu ile belirli anlaşmaları gözden çıkarmamalıyız.”