TTB hapis cezası hukuksuzluğuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için TTB Merkez Konsey üyelerine hapis cezası verilmesini protesto etti. Hekimler, yargılama sürecindeki hukuksuzluklara ilişkin kaygılarını içeren dilekçeleri Adalet Bakanlığı’na teslim etti TTB Merkez Konsey üyeleri “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri gerekçe gösterilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye’nin dört bir yanından