Salgın yönetimini Halk Sağlıkçılara bırakın! – Murat Civaner

Halk Sağlığı önce önlemeye çalışır demiştik; bugünse önleme işi insanların kendilerine bırakılmış durumda: Elinizi yıkayın, birbirinize fazla yaklaşmayın, evden çıkmayın diyorlar bize… Bunlar elbet gerekli. Ama ‘gerekli’ başka, ‘yeterli’ başka şey… Bu salgın ne olacak baba? Ne yapmak gerek? Burası da İtalya’daki gibi mi olacak?  Hmm… Peki Arda, Zeyno’yu da çağır, biraz konuşalım sizinle… Aslında

İklim krizinin halk sağlığına etkileri – Kayıhan Pala

Büyük risk altında olan topluluklar büyük kentlerde veya bir sahilin yakınında yaşayanlar ve suya sınırlı erişimi olan ve/veya kurak bölgelerde yaşadıkları için suya erişim baskısı altında bulunanlar olacak. 2018 yılı bütün dünyada, 2000’den bu yana kolera hastalığının bulaşması için en uygun koşullara sahip ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Dang hummasının (Tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik

Barış sağlıktır – Osman Elbek

Devlet bürokrasisi ne derse desin UNICEF’in ifade ettiği gibi “savaş masraflı bir iştir”; hem de atılan binlerce ton “akıllı bomba”nın fiyatları çok pahalı olduğu için değil Tıp literatüründe “savaş” yerine “çatışma” kelimesi kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de çatışma olgusunu “karmaşık olağan dışı durumlar” başlığı altında irdelemektedir. O nedenle bir hekim ya da sağlık çalışanı, adı

Özyurt: ‘Her savaş insanlarda bedenî ve ruhî yıkımlara yol açar’

Ahmet Tulgar-Pazartesi Söyleşisi Ali Özyurt tecrübeli bir hekim ve yine tecrübeli bir sivil toplum aktivisti. Ali Özyurt’un diğer uğraşı ise edebiyat. Şiir ve düzyazıda eserler veriyor. Sokaktaki demokrasi mücadelesinden de tanınan Ali Özyurt’la bir yandan tam da yine savaş çanlarının çaldığı, çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde TTB’nin ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ sloganını ve cezaevlerindeki hasta

Bir Halk Düşmanı: Bülent Şık – Ali Duran Topuz

Bülent Şık hakkındaki karar kesinleşirse şunlar kesinleşmiş olacak: Kamu yararı denilen şeyi devletin kurumları belirler. Mahkemeler, bunu tasdik etmekle görevlidir. Halkın sağlığına ilişkin bilgileri halktan saklamak kamu yararınadır, açıklamak kamu zararınadır. Bülent Şık kararı ne diyor? Yargılanan kişi hakkında 1 yıl üç hapis cezası, TCK madde 258’e göre. Başka? Hiç. Karar, maddeye baktım cezayı çaktım

KAMUOYUNDAN GİZLENEN HALK SAĞLIĞI SORUNLARI III – Kullanılması Yasak Pestisitler Tarımda Hala Kullanılıyor – Bülent Şık

81 valiliğe gönderilen ve Rusya’yla yaşanan Carbendazim sorununun çözülmesi talimatını içeren resmi yazıda halk sağlığını korumak için alınacak önlemlere yer verilmiyor. Mesele sadece ihracatta yaşanan sorunların çözümü odağında ele alınmış. bianet’te geçtiğimiz iki gün içinde yer alan yazılarımda Rusya Federasyonu’na ihraç edilen gıda ürünlerinde tespit edilen Carbendazim isimli pestisitin yol açtığı sorunları ele almıştım. Carbendazim

“Kin ve Düşmanlığa Tahrik” Ettiren Mesleki Etik!

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması neresinden bakılırsa bakılsın bir halk sağlıkçı reçetesi olup zorunlu bir mesleki faaliyettir. Diğer bir anlatımla açıklama TTB’nin bir meslek örgütü olarak yapmak durumunda “kaldığı” olmazsa olmaz “zorunlu hareketler” kapsamındadır. 3 Mayıs Cuma günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan davanın karar duruşmasıydı, sonuçlandı,

TTB davasında karar: Merkez Konsey üyelerine hapis cezası

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamalarının ardından haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti 11 hekime “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi. Afrin harekatına ilişkin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB)

Sağlık Bakanlığı TMMOB ve TTB’yi Ulusal Beslenme Konseyi’nden dışladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Federasyonu’nun dahil olduğu Ulusal Beslenme Konseyi’nden TMMOB ve TTB’yi dışladı. TMMOB ve TTB, sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda çalışma yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan Ulusal Beslenme Konseyi’ne önce dahil edilip sonra çıkarıldı. Yönetmeliğe rağmen hekimler ve mühendislerin dışlandığı Ulusal Beslenme Konseyi üyeleri arasında Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve

Kanada’da yapay trans yağların kullanımı yasaklanıyor

Kanada’da halk sağlığı için önemli hamle Hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını yasaklayan Kanada Sağlık Bakanlığı, içeriğinde bu maddelerin bulunduğu gıda ürünlerinin piyasadan çekilmesi için üretici firmalara 2 yıl süre verdi. Kanada Sağlık Bakanlığı, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını resmen yasakladı. Kanada Sağlık Bakanı Ginette Petitpas Taylor, yaptığı yazılı açıklamada, hidrojenize edilmiş yağların (PHO)