Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır

Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları hak ihlallerine yönelik olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nca (SES) düzenlenen basın toplantısı 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü TTB’de gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu