Beşik Afrika güzergah farklı

Homo Sapiens’in Doğu Afrika’dan tüm dünyaya yayıldığı tezi yeni bir araştırma ile çürütülürken, insanların bilinenden daha eskilerde var olduğu ve farklı bir güzergah izlediği sanılıyor Fas Cebel İhrud’da onlarca yıl süren ve 2004 yılında yeniden başlatılan çalışmalar sonucunda, bölgedeki insan türünün günümüz insanıyla benzer özellikler taşıyan bir Homo Sapiens türü olduğu tespit edildi. France Info’ya