Karnaval: Siyasete yurttaşça müdahale – Nejla Kurul

Yaşam uğraşısının boyun eğen, sessiz ve sıradan bir yönü var. Lefebvre, yaşamın tarih taşımayan, gösterişsiz, kişiyi meşgul edip duran ve uğraştıran yönünü çok iyi anlatıyor: “Gündelik hayat mütevazı ve sağlamdır, doğal olandır, kısımları ve parçaları belli bir zaman kullanımı içinde, kuşkuya meydan vermeyecek bir biçimde birbirlerine bağlanan şey”lerdir. Yani etrafında ne yaşanıyor olursa olsun, herkesin

Gündelik Hayat ve Popüler Kültür – Ahmet Oktay

Popüler kültür, en geniş ve kabul gören tanımıyla, gündelik hayatın kültürüdür. Önemi de buradan geliyor. İktidar ve ekonomi, bütün maddilikleri ve ağırlıklarıyla (yasalar, hapishaneler, polis, ordu, partiler, okul gibi kurumlar vb. ile vergiler, ücret ve maaşlar, gelir dağılımındaki eşitsizlik /adaletsizlik, iş güvenliği yokluğu vb.) gündelik hayatta işler. Tüm ideolojik biçimlenmeler (siyasal, kültürel, düşünsel, cinsel, dinsel vb.) gündelik hayatta gerçekleşir. Gündelik

Bekir Ağırdır: Televizyonu kapatınca hayatın gerçekleri başlıyor

“AKP çekirdek oyunun en düşük noktasında” diyen KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, çözülenlerin ise muhalefet blokuna gitmediğini söyledi. Ağırdır’a göre erken seçim yok ama AKP 2023’ü de göremez. Fotoğraf: Meltem Akyol/Evrensel Meltem AKYOL Yerel seçimlerden sonra yapılan kamuoyu araştırmalarındaki “AKP düşüyor, Erdoğan’a güven azalıyor” değerlendirmesi yerini “AKP yükselişte, Erdoğan’a güven artıyor” değerlendirmesine bıraktı. Suriye’nin kuzeyine

İyi düşün iyi olsun hali: 2023 Eğitim Vizyonu ve ortaöğretim tasarımı – Nejla Kurul

Yeni ortaöğretim modelindeki söylem, siyasal iktidarın önceki reform girişimi metinlerine göre “tarafsız” ve pek çok öğretmeni rahatlatacak niteliktedir. Ne var ki bu dil, Türkiye’de olan biten her şeye kayıtsız üst bir dildir. Metni okuyan Türkiye’yi tüm ekonomik, politik ve kültürel sorunlarını çözmüş birkaç küçük detayın kaldığı bir eğitim sistemine sahip bir ülke zannedebilir. Bir bireyin