Tufan’a karşı Nuh olmak – Abdulmelik Ş. Bekir

Gılgamış ona, Utnapiştim’e dedi: Gökyüzünün boğasını yakalamış ve onu öldürmüştük. Kimsenin girmediği yere girmiş, Humbaba’yı yok etmiştik! Dağların yolaklarında aslanları vurmuştuk! Şimdi en sevdiğim arkadaşım Engidu’yu kaybettim. Ben de mi onun kaderini paylaşacağım? Bana söyle, ölümsüzlüğü nasıl bulurum? Utnapiştim ona, Gılgamış’a dedi: Ea, tanrıların verdikleri kararı, kamıştan bir çite anlattı: “Kamış çit, kamış çit! Duvar, duvar!

3.000 yıllık yalan, insanlara Nuh’un Gemisi’ni inşa ettirdi

Gılgamış Destanı’nda ‘Nuh’un Gemisi’ hikayesini anlatan 3.000 yıllık tablet, şimdiye kadar bilinen en eski yalan haber örneği olabilir. Kutsal kitaplara ilham verdiğine inanılan 3.000 yıllık Babil Nuh’un Gemisi hikayesinde sahte haberlerin en erken örneği bulundu. Gılgamış Sel Baskını hikayesini anlatan kil tablete kazınmış dokuz satır, çok farklı şekillerde anlaşılabiliyor. İngiltere’nin önde gelen Babil dili uzmanlarından

Tanrılar ve hayvanlar arasında: Gılgamış Destanı’nda insan olmak – Sophus Helle

Gılgamış’ın yalnızca birkaç farklı versiyonu yok, aynı zamanda her versiyon birçok farklı parçadan oluşuyor. Hikâyeyi baştan sona aktaran derleme bir el yazması mevcut değil. Aksine, Gılgamış, bin yıl boyunca dağılmış olan yüzlerce kil tabletten yeniden ve yeniden yaratıldı. Hikâye bize, filologlar (dilbilimciler) tarafından kabaca tutarlı bir anlatı oluşturmak için bir araya getirilmiş (ve metnin yaklaşık