Feminist Devrime Dair 8 Tez – Verónica Gago

Çağdaş feminizm yeni bir enternasyonalizm örüyor. Bu enternasyonalizm mücadeleyi soyutlayan ve mücadeleleri homojen hale getirerek “daha yüksek” bir düzleme taşıyan bir yapı değildir. Aksine her alanda somut bir güç olarak algılanır. Mevcut yörüngelere ve bedenlere dayanan ulusötesi hale getirilmiş bir dinamiği yürütür. Bu nedenle feminist hareketin potenciası, kökü özellikle güney ülkelerinde bulunan ve buradan yükselen

Dünyada yükselen feminist harekete Türkiye’den bakmak: Sınırları aşan eylemlilik mümkün mü?

Bu sene on dördüncüsü “Sınıf Mücadelesi – Krizler ve Çıkışlar” başlığıyla düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nde “Feminist Forum” oturumuna Çatlak Zemin’den kadınlar da katıldı. Çatlak Zemin’den Yeşim Dinçer’in forumda yaptığı sunumun metnini paylaşıyoruz. Çatlak Zemin’de üç yılı doldurmak üzereyiz; bu süre içerisinde Lübnan’dan Arjantin’e, Brezilya’dan Güney Kore’ye dek dünya çapında yükselen kadın mücadelesi hep ilgi alanımızda

Mor Çerçeve – Hülya Osmanağaoğlu

Yine yeniden aile değil kadınız Cemil Çiçek “Flörtfahişeliktir, feminizm sapıklıktır” dediğinde sene 1990’dı. İlk “Aile Şûrası” da Aralık 1990’da Cemil Çiçek’in oturum başkanlığıyla yapılmıştı. *7. Aile Şûrası da 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı. Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında güçlü ailenin güçlü devletin temeli olduğunu söylerken kürtaja doğum kontrolüne ve artan boşanmalara karşı öfkesini de dile dökmüş.