Mersin’de sağlık emekçileri iş bıraktı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde emekçiler, 2 saatlik iş bırakma eylemi yaparak ödenmeyen fazla mesai ve performans ücretlerini istedi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) ve Tabip Odası, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan sağlık emekçilerinin ödenmeyen fazla mesai ve performans ücretlerinin verilmesi için 2 saat