SALGIN: COVİD-19- Mehmet Zencir*

Bulaşıcı Olmayan Hastalık Manifestosuna Meydan Okuyan Salgın: Covid 19 Covid-19 pandemisi çok boyutlu bir sağlık krizi olarak gündemimize yerleşti. Dahası bu sağlık krizi zaten devam eden kapitalizmin krizi, ekolojik kriz, siyasal kriz, toplumsal kriz ve patriyarkal krizin bir parçası. Özünde bir uygarlık krizi ile karşı karşıyayız. Pandeminin ortaya çıkması ve kontrol altına alınmasında bu çok

İhtiyaç yalanı mı, insan ve doğa mı? – Vahap Işıklı

İnsanın varoluşsal olarak yaşamını idame ettirmek için, besine sahip olmak, çoğalmak, barınmak gibi insani ihtiyaçları hep olmuştur. İnsan yaşamı boyunca bunları sağlamak için uğraşırken elbette enerji çok önemli bir yere sahip olmuştur. Hareketin sürekliliği açısından dahi bakınca enerji hem ihtiyaçken hem de araç olabilmektedir. Fakat yaratılan endüstriyalizmle insanlar eskiden sadece bir ısınma için gereken odun,

510 (K) Tıbbi Endüstriyalizmi açık ediyor – Hasan Deniz-Mehmet Zencir*

Daha doğmadan yaşamımıza giren, hayatımızın her alanında yer alan, bir kısım insan için adeta bedenin bir parçası haline gelen, uzun ve kaliteli yaşam vadeden tıbbi cihaz endüstrisi, yıllık 300 milyar dolarlık bütçesi ile birçok şirketin iştahını kabartıyor. The Bleeding Edge filmi tıbbi teknolojideki ticarileşmenin hastalar için ne gibi yıkıcı sonuçları olabileceğini konu alıyor. Kirby Dick’in

Algoritmaların dünyasında insan olmak – Ayşegül Karakülhancı Duman

Günümüzden 50 yıl önce birçok ülkede öğrenci ve işçi hareketleri en zirve zamanlarını yaşadı. 1968 kuşağı demokrasi, toplumsal özgürlük, bağımsızlık ve çevre gibi değerlere sahip çıkmıştı. Belki birçok ülkede insanlar eş zamanlı olarak zamanın ruhunu yakalayabilmiş, bilgi ve hayallerini birlikte kurgulayarak yola çıkmışlardı. Eksiklikleri ve hataları olsa da bir dönemi insan lehine çevirebilmişlerdi. Oysa şimdi