Uçurumun kenarında bizleri kurtaracak tek şey cesaret-Hamit Kurt

Basitçe faşizm olarak adlandırdığımız “zor” olgusu, mücadele edenler arasındaki bir “basınç” ilişkisinden başka bir şey değildir. “Zor” ile ezen egemenlerin karşısında duranların gösterdikleri ya da gösteremedikleri “basınç”; faşizmin hem karakterini hem de yöntemini belirler. Bu yüzden faşizm, emekçilerin ve ezilenlerin “kendi gerçek potansiyellerinin”, direnme kapasitelerinin sınandığı yaman bir arenadır. Sert geçen anlarda örgütler iki tip